Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 27. jún * 14. máj 1820 Hawr, Francúzsko † 17. jún 1885 Montluçon, Francúzsko Narodila sa 14. 5. 1820 v Le-Havre-de Grâce v diecéze Rouen vo Francúzsku, do rodiny patriacej ku šľachtickému stavu. Množstvo jej predkov malo príslušnosť ku kráľovskej rodine. Pre rodičov Raimonda a Annu De Rafin bola piatym zo šiestich detí. Matka ju kvôli svojej chorobe dala na výchovu k rehoľným sestrám. V 13 rokoch prijíma po prvýkrát sviatosť Oltárnu a opisuje túto udalosť ako najkrajšiu vo svojom živote. Keď má 17 rokoch odchádza k sestrám sv. Augustína do Oiseaux v Paríži, kde strávi leto a prehĺbi si  [ Read More ]

vlastným menom Terézia Mária Blahoslavená Sviatok: 27. jún * 7. december 1881 Bovolone, Taliansko † 28. jún 1951 Rím Terézia Mária Mastena sa narodila 7. decembra 1881 v meste Bovolone v talianskej provincii Verona ako najstaršia z piatich detí. Dokumenty opisujú jej rodičov ako príkladných kresťanov, horlivých vo viere a v dobročinnej práci. Najmladší Tarcisio vstúpil do Rádu bratov kapucínov a tiež zomrel v povesti svätosti. Terézia Mária prijala s veľkým oduševnením prvé sväté prijímanie 19. marca 1891 a pri tejto príležitosti zložila osobný sľub čistoty. 27. augusta 1891 prijala sviatosť birmovania. Počas dospievania bola veľmi usilovná v náboženských povinnostiach a farských aktivitách, predovšetkým  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. jún; na Slovensku 27. jún * okolo 1040 (?) Maďarsko † 29. júl 1095 pri Nitre Ladislav bol synom maďarského kráľa Bela. V roku 1077 ho šľachtici zvolili za uhorského kráľa. Jeho príbuzný, syn bývalého kráľa, ho vyzval, aby bojoval o trón. Ladislav ho porazil v roku 1089. Podporoval pápeža Gregora VII. v jeho nástupníckom boji proti vládcovi Henrichovi IV. a Rupertovi zo Švábska. Ladislav sa oženil s Adelaidou, dcérou vojvodu Welfa z Bavorska, ktorý patril medzi Rupertových priaznivcov. Ladislav úspešne víťazil nad pokusmi napadnúť Uhorsko. Podporoval misionársku činnosť. Postavil veľa kostolov, poskytol náboženskú slobodu židom a mohamedánom.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 27. jún * okolo 370-380 Alexandria, Egypt † 27. jún 444 tamtiež Význam mena: ten, ktorý má moc; pán (z gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi, sa narodil v Alexandrii v Egypte. Bol synovcom Teofila, patriarchu Alexandrie. Klasické a teologické vzdelanie dostal v rodnom meste. Za kňaza ho vysvätil strýko Teofilos. V roku 403 sprevádzal Cyril Teofila do Konštantínopolu, zúčastnil sa na synode, ktorá zosadila Jána Chryzostoma, pretože ho pokladali za vinného v niektorých prípadoch, uvalených proti nemu. Po smrti svojho strýka Theofila v r. 412, a po nezhodách medzi podporovateľmi Cyrila a  [ Read More ]