Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 27. marec * okolie Wormsu, Porýnie-Falcko, Nemecko † 27. marec 716 (?) tamtiež Atribúty: biskupská berla, soľnička Patrón Salzburgu Sv. Rupert pochádzal zo vznešeného rodu vojvodov z okolia Wormsu. Vzdelanie dostal v írskom kláštore. V roku 696 sa stal biskupom vo Wormse. Mnoho ľudí za ním prichádzalo, aby počuli jeho kázne. Rupert sa však snažil aj o obrátenie šľachticov, ktorí vtedy viedli veľmi skazený život. Tí na neho však zanevreli a začali ho prenasledovať. Nakoniec musel biskup Rupert mesto opustiť. Odišiel do Bavorska, kde ho panovník Teodor prijal s otvorenou náručou. Tam mohol nerušene pracovať. Pôsobil v Regensburgu,  [ Read More ]