Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 27. október † okolo 461 Sv. Namatius bol biskupom v meste Clermont vo Francúzsku. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 27. október * Antiochia, Pizídia, dnes ruiny pri Yalvaç, Turecko † 105 (?) Rím Pontifikát: 97/100 – 105/9 Význam mena: obľúbený (gr.) Sv. Evarist bol pápežom v rokoch 97 (100?) až 105 (109?). V Libériovom katalógu sa jeho meno uvádza ako Aristus. Pápežom bol po sv. Klementovi. Podľa tradície pochádzal z Palestíny, z Betlehema, z helénskej rodiny, jeho otec bol však Žid. Po svojom zvolení za pápeža sv. Evarist zorganizoval Cirkev v Ríme, zriadil farnosti a dal ich do správy jednotlivým kňazom. Okrem toho celý Rím rozdelil do siedmich diakonií. Nariadil požehnávanie manželských zväzkov kňazom. Podľa tradície zomrel ako mučeník počas prenasledovania  [ Read More ]