Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. október

* Antiochia, Pizídia, dnes ruiny pri Yalvaç, Turecko
† 105 (?) Rím

Pontifikát: 97/100 – 105/9

Význam mena: obľúbený (gr.)

Sandro Boticelli: Evarist, 1481, Freska v Sixtínskej kaplnke

Sandro Boticelli: Evarist, 1481, Freska v Sixtínskej kaplnke

Sv. Evarist bol pápežom v rokoch 97 (100?) až 105 (109?). V Libériovom katalógu sa jeho meno uvádza ako Aristus. Pápežom bol po sv. Klementovi. Podľa tradície pochádzal z Palestíny, z Betlehema, z helénskej rodiny, jeho otec bol však Žid. Po svojom zvolení za pápeža sv. Evarist zorganizoval Cirkev v Ríme, zriadil farnosti a dal ich do správy jednotlivým kňazom. Okrem toho celý Rím rozdelil do siedmich diakonií. Nariadil požehnávanie manželských zväzkov kňazom. Podľa tradície zomrel ako mučeník počas prenasledovania kresťanov, ale jeho mučeníctvo nie je historicky doložené.