Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. máj Význam mena: ten ktorý prináša úspech, slávu (gr.) V zbierkach životopisov svätých nachádzame viac ako desať svätcov tohto mena. Takmer všetci sú z Blízkeho východu. Výnimku tvorí jeden rímsky mučeník a sv. Nicefor, ktorý sa uctieva ako biskup v Pedene alebo v Umagu na polostrove Istria v Jadranskom mori. Práve tohoto zaradujú kalendáre a zoznamy svätých na 28. mája. Po porovnaní rozličných legiend a historických záznamov cirkevní historici prišli k uzáveru, že ide pravdepodobne o antiochijského (v Sýrii) mučeníka, ktorého úcta sa rozšírila z byzantskej ríše na Istriu, kde ho časom začali uctievať ako miestneho biskupa. Literatúra:ONDRUŠ,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 28. máj * okolo r. 755 niekde v Severnom Francúzsku † 28. máj 812 alebo 814 Gellone pri Lodève, Francúzsko Význam mena: ten, ktorý chce ochraňovať (zast. hornonem.) Patrón zbrojárov a puškárov Sv. Viliam Akvitánsky bol pôvodne grófom, žil v druhej pol. 8. a začiatkom 9. storočia na dvore cisára Karola Veľkého. Vynikal udatnosťou, krásou, no aj čnosťami a veľmi bystrým rozumom. Cisár sa s ním radil o svojich záležitostiach. V tom čase vtrhli do Španielska mohamedánski Saracéni z Afriky, zaujali ho a mierili na sever do Francúzska. Gróf Viliam vytiahol s vojskom proti nim v mene cisára. Mohamedánov porazil  [ Read More ]