Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 29. január † okolo 300 Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko Význam mena: zdravý, silný (lat.) Atribúty: biskupská mitra, berla, kniha Sv. Valér bol podľa tradície po sv. Euchariovi druhým biskupom mesta Trevír (Trier) v Nemecku. Zmienok o ňom je veľmi málo a aj tie sa rozchádzajú. Narodil sa pravdepodobne v tom istom meste v 3. storočí. Podľa tradície pomáhal biskupovi Euchariovi ako diakon. Keď Eucharius zomrel, biskupom sa stal Valér. Trevír sa počas jeho pôsobenia stal významným strediskom náboženského života. Valér bol veľmi horlivým. Široké okolie sa vďaka jeho činnosti dozvedelo o kresťanstve. Valér zomrel asi začiatkom 4. storočia. Pochovali ho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 29. január † okolo 345 Perzský pustovník, ktorý sa zapojil do boja proti arianizmu. Narodil sa na hraniciach Perzie a Sýrie. Konvertoval na kresťanstvo a stal sa pustovníkom v Edesse; časom sa presťahoval do Antiochie (dnešné Turecko). Jeho pustovňa priťahovala davy, boli ohlásené zázraky. Keď Afraates verejne vystúpil proti Árijcom, služobník cisára Valensa sa ho pokúsil zavraždiť. Keď sluha náhle umrel, Valens túto smrť pochopil ako Božie znamenie. Ochraňoval Afraatesa a odmietol žiadosť árijcov o vyhostenie pustovníka. Afraates sa niekedy uvádza ako biskup kláštora Mar Mattai blízko Mosulu v Mezopotámii. Pravdepodobne bol mučeníkom, údajne napísal mnohozväzkovú obranu viery nazývanú  [ Read More ]