Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Apoštol Mníchova Blahoslavený Sviatok: 3. november * 23. január 1876 Stuttgart, Nemecko † 1. november 1945 Mníchov, Nemecko Jezuitský páter Rupert Mayer pochádzal z juhonemeckého mesta Stuttgartu, kde sa narodil 23. januára 1876. Jeho rodičia boli uvedomelí kresťania: otec Rupert vynikal spravodlivosťou a dobročinnosťou, kým energická matka Emília sa vzorne starala o rodinu a dlhé roky bola aktivistkou Katolíckej akcie. Zomrela 93-ročná, 20 rokov po smrti manžela a dva roky po smrti syna Ruperta. Rupert si vykonal stredoškolské štúdiá v rodnom Stuttgarte a v Ravensburgu. Okrem kníh ho zaujímala hudba a šport: hral na husle, jazdil na koni, plával. Keď po matúre oznámil  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 3. november * 1240 Sant’Arcangelo Taliansko † 3. november 1319 Rimini, Taliansko   Narodil sa okolo roku 1240 v mestečku Sant’Arcangelo (Forl?) neďaleko Rimini v Taliansku. V Rimini tiež prijal rehoľný odev bratov spolupracovníkov. Preslávil sa pokorou a ľudským prístupom. Viedol skrytý život s Kristom a konal tvrdé pokánie za obrátenie hriešnikov podľa vzoru sv. otca Dominika. Vynikal v jemnom spôsobe správania, najmä v styku s deťmi, ktoré múdro poučoval o základoch kresťanského života. Zomrel 3. novembra 1319 v Rimini. Pápež Pius VII. dovolil jeho úctu 14. marca 1820. MODLITBA Dobrotivý Bože, blahoslaveného Šimona si zbavil svetskej namyslenosti a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 3. november * 9. december 1579, Lima, Peru † 3. november 1639, Lima, Peru Životný príklad svätého Martina de Porres nikdy nestratil na aktuálnosti. No zasluhuje si osobitnú pozornosť v období, keď sa ľudská spoločnosť usiluje s konečnou platnosťou odstrániť rasovú a spoločenskú diskrimináciu. Sv. Martin de Porres bol synom španielskeho šľachtica a čiernej otrokyne. Narodil sa 9. decembra 1579 v Lime, hlavnom meste juhoamerickej krajiny Peru, ktoré bolo v tom čase aj sídlom španielskeho miestokráľa pre Južnú Ameriku. Keďže chlapec sa narodil s tmavou pokožkou, otec sa k nemu nechcel hlásiť. V matrike ho zapísali ako syna neznámeho  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 3. november * okolo 520 Rím ?, Subiaco ?, Sicília ?, Taliansko † okolo 592 Rím Význam mena: obyvateľka lesov (lat.) Svätá Silvia bola matkou sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Narodila sa okolo roku 520 podľa niektorých v Ríme, podľa iných v Subiacu či dokonca na Sicílii v jednoduchej rodine. Keď mala asi 18 rokov, vydala sa za muža menom Gordiano (Jordán), ktorého si tiež uctievame ako svätého. Nevieme, koľko mali spolu detí, vieme iba o sv. Gregorovi Veľkom, pápežovi, a o tom, že mali ešte jedného syna, avšak pre nás neznámeho mena. Silvia sa usilovala žiť príkladným kresťanským  [ Read More ]

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Kvarta už nenachádza Svätý Sviatok: 3. november 1. storočie Meno sv. Kvarta sa spomína v Pavlovom Liste Rimanom 16, 23-24. Patril medzi prvých kresťanov a žiakov sv. Pavla. Spolu s ďalšími kresťanmi a Pavlovými spoločníkmi pozdravuje veriacich v Ríme. Tradícia ho tiež zaraďuje medzi sedemdesiatich dvoch učeníkov, o ktorých hovorí Lukášovo evanjelium (10. kap.). FacebookTwitterGoogle+E-mail