Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Kvarta už nenachádza

Svätý

Sviatok: 3. november

1. storočie

Meno sv. Kvarta sa spomína v Pavlovom Liste Rimanom 16, 23-24. Patril medzi prvých kresťanov a žiakov sv. Pavla. Spolu s ďalšími kresťanmi a Pavlovými spoločníkmi pozdravuje veriacich v Ríme. Tradícia ho tiež zaraďuje medzi sedemdesiatich dvoch učeníkov, o ktorých hovorí Lukášovo evanjelium (10. kap.).