Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 3. október † 1. storočie Význam mena: ten, ktorého Boh posvätil (lat.-gr.) Dionýz bol členom areopágu, vysokého súdneho dvora v Aténach. Keď počas svojich misijných ciest prišiel do Atén apoštol Pavol, predniesol ohnivú reč práve na areopágu (Skutky apoštolov 17, 22-31). Mnohí ho počúvali, medzi nimi i Dionýz. Keď však začal rozprávať o vzkriesení, takmer všetci poslucháči mávli rukou a vysmiali ho. Dionýz bol jeden z mála poslucháčov, ktorí sa Pavlovi nevysmiali, ale prejavili záujem o nové náboženstvo. Nechal sa poučiť a stal sa veriacim (Skutky apoštolov 17, 34). Podľa Euzébia z Cézarey bol prvým biskupom Atén. Pod  [ Read More ]