Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 30. január * 13. júl 1842 Pruchnik, Podkarpackie, Poľské kráľovstvo † 29. január 1912 Miejsce Piastowe, Podkarpackie, Kraj Nadwiślański Bronislav Markiewicz sa narodil 13. júla 1842 v Pruchniku v Haliči (juhovýchodné Poľsko) ako šiesty z jedenástich detí. Rodina bola nábožensky založená a patrila medzi nižšiu šľachtu. Bronislav sa musel boriť s hladom, chudobou a prenasledovaniami, ktoré ho postretli v škole pre jeho kresťanské ideály, no vždy ich vedel prekonať svojou vierou a nakoniec sa rozhodol vstúpiť do seminára. Za kňaza bol vysvätený 15. septembra 1867. Intenzívne sa venoval vyučovaniu katechizmu a apoštolátu medzi väzňami, pričom sa rád stretával s jednoduchými a chudobnými  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 30. január † okolo 230 Rím O sv. Martine nemáme takmer žiadne hodnoverné správy. Úcta k nej je známa od ranokresťanských čias. Narodila sa a zomrela pravdepodobne v 3. storočí v Ríme. Podľa legiend, ktoré sa v hojnom počte o nej zachovali, bol jej otec významným rímskym konzulom. Keďže po ňom zdedila veľký majetok, mnohí mali o ňu záujem. Ona však odmietla všetky ponuky na sobáš a majetok rozdala chudobným. Sťali ju asi počas vlády panovníka Severa okolo roku 230. Pápež Donus dal v 7. storočí postaviť nad jej hrobom baziliku, ktorá však bola počas barbarských nájazdov spustošená.  [ Read More ]