Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 30. október * Arzas, Galícia, Španielsko (?) † 30. október 298 Tanger, Maroko Sv. Marcel sa narodil pravdepodobne v meste Arzas v Galícii (severozápadné Španielsko). O jeho živote nevieme toho veľa. Bol vojakom (stotníkom). Keď sa poriadali oslavy na počesť narodenín cisára Maximiána, Marcel odmietol uctiť si a obetovať pohanským bohom. Radšej si zobliekol vojenskú uniformu, zložil zbrane a vojenské hodnosti. Predviedli ho pred sudcu Fortunáta, pred ktorým bez strachu povedal, že jeho Bohom je Kristus a len jemu jedinému bude slúžiť. Fortunátus ho poslal k prefektovi mesta Tanger (severné Maroko), ktorý ho uznal za vinného. Marcela potom sťali. Jeho pozostatky  [ Read More ]