Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 31. júl  * 9. október 1800 v San Fele, Taliansko † 31. júl 1860 v Hebo, Etiópia Justín de Jacobis je po Vincentovi de Paul jediným vincentínskym svätcom, ktorý nezomrel ako mučeník. Bol misionárom v krajine severnej afriky známej ako Abyssinia, ktorá je dnes krajinou Etiópie a Eritrey. Justín sa narodil 9. októbra 1800 v dedine San Fele, ktorá sa nachádza v južnom Taliansku. Ku koncu svojho štúdia na strednej škole prejavil záujem stať sa kňazom pre svoju rodinu. Rodina mala blízkeho priateľa, ktorým bol karmelitánsky kňaz a ten poradil Justínovi, aby sa stal vincentínom. Vo veku 24 rokov bol Justín vysvätený za  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 31. júl * 24. december (?) 1491 zámok Loyola, dnes kláštor sv. Ignáca Loyola, časť mesta Azpeitia, Španielsko † 31. júl 1556 Rím Význam mena: ohnivý, žiariaci, zapálený (z lat.) Atribúty: IHS (Kristov monogram), tri klince, horiace srdce, glóbus Patrón exercitátorov, vojakov, tehotných žien, detí Sv. Ignác sa narodil na zámku Loyola v baskickej provincii Giupuzcoa v severnom Španielsku. Jeho otec sa volal Beltran de Oňaz a matka Marina Sanchezová de Licon. Spolu mali trinásť detí, Ignác bol najmladším. Pri krste dostal meno Iňigo Lopez. Až ako študent parížskej univerzity sa začal podpisovať Ignatius de Loyola. Bol malého  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 31. júl † okolo 300 Cézarea, Mauretánia, dnes Cherchell, Alžírsko Sv. Fabius bol vojakom. Odmietol niesť rímsku vlajku s pohanskými symbolmi. Zato ho umučili pred očami ostatných vojakov. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavená Sviatok: 31. júl; na Slovensku 30. júl * 24. december Krivá na Orave † 31. júl 1955 Trnava Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave, ako desiata z jedenástich detí. Pokrstená bola 27. decembra 1916 a pri krste dostala meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana boli statoční ľudia a dávali svojim deťom vzornú náboženskú výchovu, postavenú na živej modlitbe a svedomitej práci. V rokoch 1923 – 1931 navštevovala Cecília ľudovú školu v Krivej. Medzi spolužiakmi bola obľúbená; bola usilovná, poslušná a rada pomáhala iným. V roku 1929 miestny farár Viktor Milan priviedol do Krivej  [ Read More ]