Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 31. mája, na Slovensku 2. júla Liturgické slávenie: sviatok Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči. Sviatok Návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom Východe. Na Západ ho uviedla františkánska rehoľa v r. 1263. Postupne ho prevzali iné rehole, ako karmelitáni, mercedári, servíti atď. V r. 1389 ho pápež Urban  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 31. máj † 1. storočie (?) Rím Význam mena: z rodu Petroniovcov (lat.) Atribúty: kľúče, palma Patrónka Ríma, cestujúcich, pútnikov Sv. Petronela patrí medzi prvých mučeníkov ranej Cirkvi. O jej živote nemáme správy, jedinú istotu máme tú, že jej telo bolo pochované v Domitilliných katakombách. Na základe legendy z 5.-6. storočia sa Petronela považuje za dcéru sv. Petra. Podľa tejto legendy bola dlho a vážne chorá. Jej otec sv. Peter – ktorý, ako vieme, pred povolaním za apoštola bol ženatý – ju uzdravil. Petronela sa rozhodla, že sa nevydá, zrejme odmietla aj ponuku na manželstvo. Prosila Boha, aby  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 31. máj * 9. apríl 1458 Camerino, Taliansko † 31. máj 1524 tamtiež Kamila bola dcérou princa Júlia Cézara z Varano, pána Camerina, veľkého obhajovateľa umenia, zručného bojovníka, správneho diplomata, človeka štedrého voči biednym, pomstivého voči nepriateľom a tiež oddaného sentimentálnym dobrodružstvám. Princ sa vo veku dvadsať rokov oženil s devätnásťročnou Janou (Giovannou), dcérou Sismonda Malatestu z Rimini, s ktorou mal tri deti, ale ako sme už spomenuli, mal aj milenecké vzťahy a ďalších päť nemanželských detí, ktoré boli napokon vychovávané na dvore spolu s tromi manželskými. Zo vzťahu so šľachtičnou Čekinou od Majstra Jakuba (Cecchina di Maestro  [ Read More ]