Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 31. máj

† 1. storočie (?) Rím

Význam mena: z rodu Petroniovcov (lat.)

Atribúty: kľúče, palma

Patrónka Ríma, cestujúcich, pútnikov

Sv. Petronela, vitráž z kostola Whepstead, Suffolk, Anglicko.

Sv. Petronela patrí medzi prvých mučeníkov ranej Cirkvi. O jej živote nemáme správy, jedinú istotu máme tú, že jej telo bolo pochované v Domitilliných katakombách. Na základe legendy z 5.-6. storočia sa Petronela považuje za dcéru sv. Petra. Podľa tejto legendy bola dlho a vážne chorá. Jej otec sv. Peter – ktorý, ako vieme, pred povolaním za apoštola bol ženatý – ju uzdravil. Petronela sa rozhodla, že sa nevydá, zrejme odmietla aj ponuku na manželstvo. Prosila Boha, aby jej dal ešte tri dni života. Prijala Telo Pána Ježiša a na tretí deň skutočne aj zomrela. Pochovali ju v Domittiliných katakombách. Na jej sarkofágu sa našiel nápis Aur. Petronillae Filiae Dulcissimae. Pôvodne sa tento nápis čítal ako „zlatej Petronele najmilšej dcére“, no neskôr sa skratka „Aur.“ rozlúštila nie ako „aureae“ (zlatej), ale ako Aureliae, čo mohlo byť prvé meno Petronely (Aurelia Petronilla). Z toho by vyplývalo, že Petronela bola skôr dcérou kresťanského rímskeho konzula, ktorý mal prastarého otca Títa Flavia Petronia – z toho meno Petronela (Petronilla). Pochádzal zo starej senátorskej rodiny menom Aurelia, z čoho by mohlo byť jej meno Aurelia. Táto teória by aj vysvetľovala, prečo bola Petronela pochovaná v Domitilliných katakombách. Jej meno bolo – ako sa zdá – len neskôr pridané do Hieronymovho martyrorológia. Až keď sa neskôr postavil kostol nad pozostatkami sv. Nerea a Achilla, aj Petroneline pozostatky boli prenesené do jedného z oltárov a vtedy sa aj rozšírila úcta k nej ako k mučenici. V legende o umučení sv. Nerea a Achilla sa zase spomína ako panna, nie mučenica. V roku 757 za pontifikátu pápeža Pavla I. bola rakva z jej pozostatkami prenesená do okrúhleho mauzólea pri chráme sv. Petra. Keď bola v 16. storočí vybudovaná nová (súčasná) bazilika sv. Petra v Ríme, pozostatky sv. Petronely boli vložené do oltára na konci vrchnej uličky vpravo pri kupole.