Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Saba, Sáva) Svätý Sviatok: 5. december * 439 Mutalaska, pri Cézarei v Kapadócii, dnešné Turecko † 5. december 532 Mar Saba, pri Jeruzaleme Patrón proti rakovine a neplodnosti Narodil sa v roku 439 v Mutalaske pri Cézarei v Kapadócii (dnešné stredné Turecko). Už ako 8-ročný vstúpil do baziliánskeho kláštora. Viedol prísny asketický život. Ako 18-ročný odišiel do Jeruzalema, kde viedol mníšsky život v kláštore pod vedením sv. Eutymia Veľkého. Neskôr odišiel do púšte pri Mŕtvom mori, kde žil v inom spoločenstve mníchov prísnym životom. Po nejakom čase mu opát Teoktistos dovolil, aby žil samostatne v jaskyni, no v sobotu vždy prichádzal do spoločného kláštora  [ Read More ]