Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 5. december * 28. mája 1856, Lu, Taliansko† 2. júla 1931, Turín, Taliansko Krátky životopis Tretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu „Dobrovoľníčky dona Bosca“. Ako hlavný predstavený saleziánov viedol kongregáciu v rokoch 1922 – 1931. Zomrel 5. decembra 1931 (bola sobota ráno). Pohreb sa konal na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8. decembra 1931 v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne. Na duchovné čítanie Rodičia Filipa Rinaldiho Krištof Rinaldi a Antónia Brezziová mali živú vieru. Každý večer si matka kľakala so svojimi deviatimi deťmi pred sochu Panny Márie a učila ich opakovať po sebe: „Pozdravujem ťa, Mária. Dávam ti  [ Read More ]

(Saba, Sáva) Svätý Sviatok: 5. december * 439 Mutalaska, pri Cézarei v Kapadócii, dnešné Turecko † 5. december 532 Mar Saba, pri Jeruzaleme Patrón proti rakovine a neplodnosti Narodil sa v roku 439 v Mutalaske pri Cézarei v Kapadócii (dnešné stredné Turecko). Už ako 8-ročný vstúpil do baziliánskeho kláštora. Viedol prísny asketický život. Ako 18-ročný odišiel do Jeruzalema, kde viedol mníšsky život v kláštore pod vedením sv. Eutymia Veľkého. Neskôr odišiel do púšte pri Mŕtvom mori, kde žil v inom spoločenstve mníchov prísnym životom. Po nejakom čase mu opát Teoktistos dovolil, aby žil samostatne v jaskyni, no v sobotu vždy prichádzal do spoločného kláštora  [ Read More ]