Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 5. december * okolo r. 1428 Mantua, Mantovské vojvodstvo† 5. December 1495 Mantua, Mantovské vojvodstvo Jeho dátum narodenia nie je známy. Bartolomej, už ako kňaz mantuánskej kongregácie karmelitánov, vstúpil do bratstva Panny Márie, ktoré už existovalo v zoskupení vtedajších Karmelitánov. 1. januára 1460 sa ujal úradu duchovného otca a reštaurátora skupiny. Svoju úlohu v bratstve bral vážne. Napísal jej pravidlá a stanovy. Až do svojej smrti o 35 rokov neskôr je známe, že sa takmer celý venoval tejto službe. V umeleckých dielach je zvyčajne zobrazený so skupinou novicov, ktorým vrúcne hovorí o Najsvätejšej Eucharistii. Bola to v skutočnosti jeho  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. december * 28. mája 1856, Lu, Taliansko† 2. júla 1931, Turín, Taliansko Krátky životopis Tretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu „Dobrovoľníčky dona Bosca“. Ako hlavný predstavený saleziánov viedol kongregáciu v rokoch 1922 – 1931. Zomrel 5. decembra 1931 (bola sobota ráno). Pohreb sa konal na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8. decembra 1931 v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne. Na duchovné čítanie Rodičia Filipa Rinaldiho Krištof Rinaldi a Antónia Brezziová mali živú vieru. Každý večer si matka kľakala so svojimi deviatimi deťmi pred sochu Panny Márie a učila ich opakovať po sebe: „Pozdravujem ťa, Mária. Dávam ti  [ Read More ]

(Saba, Sáva) Svätý Sviatok: 5. december * 439 Mutalaska, pri Cézarei v Kapadócii, dnešné Turecko † 5. december 532 Mar Saba, pri Jeruzaleme Patrón proti rakovine a neplodnosti Narodil sa v roku 439 v Mutalaske pri Cézarei v Kapadócii (dnešné stredné Turecko). Už ako 8-ročný vstúpil do baziliánskeho kláštora. Viedol prísny asketický život. Ako 18-ročný odišiel do Jeruzalema, kde viedol mníšsky život v kláštore pod vedením sv. Eutymia Veľkého. Neskôr odišiel do púšte pri Mŕtvom mori, kde žil v inom spoločenstve mníchov prísnym životom. Po nejakom čase mu opát Teoktistos dovolil, aby žil samostatne v jaskyni, no v sobotu vždy prichádzal do spoločného kláštora  [ Read More ]