Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 14. február, na Slovensku slávnosť 5. júla Pod názvom „Apoštoli Slovanov“ rozumieme slovanských vierozvestov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Svoj pastoračný a kultúrny úspech medzi Slovanmi v 9. storočí dosiahli predovšetkým tzv. inkulturáciou, prispôsobením sa podmienkam reči Slovanov, zostavením písma, zodpovednosťou v hlásaní Božieho slova a horlivosťou v službe. Konštantín sa stal ku koncu svojho života mníchom v Ríme a prijal meno Cyril. Metod sa stal arcibiskupom na Veľkej Morave. U pápeža dosiahli uznanie štvrtého oficiálneho bohoslužobného jazyka – staroslovienčiny (po hebrejčine, gréčtine a latinčine). Sú spolupatrónmi Európy. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 5.  júl; na Slovensku 7. júl * 1502 Cremona, Taliansko † 5. júl 1539 tamtiež Význam mena: prvorodený; bojujúci v čele proti nepriateľom Emblém: ľalia, kríž, Sv. Písmo Anton Mária Zaccaria sa narodil koncom r. 1502, pravdepodobne v decembri, v Cremone na rieke Pád – v severnom Taliansku. Jeho otec Lazzaro bol potomkom janovskej patricijskej rodiny. Jeho matka Antonietta Pescaroliová, ktorá už ako osemnásťročná ovdovela, zriekla sa ďalšieho manželstva, aby sa mohla celkom venovať výchove svojho syna v hrôzach vtedajších ustavičných vojen a v stálych starostiach o upadajúci obchod. Anton zdedil po matke ducha zbožnosti a dobročinnosti, dokonca sa  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 14. február, na Slovensku slávnosť 5. júla 9. storočie Patróni Slovenska, Európy Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (Thessaloniké). Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke nevieme nič. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa azda okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal možno Michal. Cyril bol najmladším z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa asi okolo roku 827. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský  [ Read More ]