Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 6. január * 30. november 1301 Florencia, Taliansko † 6. január 1373 Fiesole, Taliansko Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Sv. Ondrej Corsini sa narodil 30. novembra 1301 vo Florencii v šľachtickej rodine. Jeho rodičia boli nábožní, no bezdetní. A tak urobili sľub Panne Márii, že ak im Boh na jej príhovor požehná syna, zasvätia ho jeho službe. Ich prosba bola vypočutá, narodil sa im syn, ktorému dali meno podľa svätca, ktorý mal v ten deň sviatok – sv. Ondrej apoštol. Rodičia svojho syna vychovávali k dobrému slovom i príkladom. No Ondrej sa dal  [ Read More ]

Sviatok: 6. január Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. január * 9. august 1845 Mont-Saint-Grégoire pri Iberville, Kanada † 6. január 1937 Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) Príbeh, ktorý sa nám veľmi páči: Chlapec, ktorý pochádza z rodiny poznačenej biedou a musí sa pretĺkať, aby mohol vyrastať, ale predovšetkým, aby dokázal prežiť. Presvedčený o ochrane svojho anjela sa tvrdošijne podujíma nasledovať cestu, ktorú hľadá, pričom svoje srdce otvára každému, kto sa k nemu priblíži. Chlapec, ktorý je nakoniec uznaný a vyhlásený za svätca. Svätca, ktorý obohacoval život tých, čo k nemu pristúpili bližšie. Tentoraz však nejde ani o nejaký román, ani o nejaký výmysel z filmu.  [ Read More ]