Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavené Sviatok: 6. novembra Dcéry kresťanskej lásky, mučenice viery v Španielsku Sestry z Leganés, Madrid Dnes patrí Leganés do diecézy Getafe, ale v dobe umučenia sestier roku 1936 patrilo do madridskej arcidiecézy.Dcéry kresťanskej lásky boli prítomné v tejto lokalite od roku 1852. Štyridsaťšesť sestier slúžilo núdznym ľuďom v psychiatrickej nemocnici sv. Alžbety a v škole Nepoškvrnenej. Päť z nich podstúpilo mučenícku smrť. Týchto päť dcér kresťanskej lásky vyhnaných z Leganés sa ukrylo v penzióne rodnej sestry sestry Štefánie. Tam ich dve bývalé žiačky prezradili ľudovej milícii. Každé ráno pred svitaním sa zúčastňovali na Eucharistii. Slávil ju kňaz Misijnej Spoločnosti, ktorý sa  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 6. november * 21. september 1571 Logroño, Španielsko † 1. jún 1617 Koguchi – Omura, Nagasaki, Japonsko V Omure a Nagasaki v Japonsku došlo v rokoch od 1614 do 1632 k prenasledovaniu kresťanov, ktoré rozpútal najvyšší vojenský veliteľ ToKugawa Yeyasu. Vo veľkom množstve mučeníkov vyniká Alfonz de Navarrete (1617), španielsky dominikán, provinčný vikár Rehole kazateľov. Po statočne znášanom mučení, najmä ohňom, bolo umučených jedenásť kňazov z Európy, takisto sedem rehoľníkov a osemnásť mužov a žien z Japonska, pričom všetci nejakým spôsobom prináležali do dominikánskej rehole (novici, bratia spolupracovníci, terciári). K nim treba pripočítať šesťdesiattri členov bratstva Svätého ruženca a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. november * okolo 500 Orléans (?), Francúzsko † 559 (?) v dnešnom St-Léonard-de-Noblat pri Limoges, Francúzsko Význam mena: silný ako lev (lat.–zast.nem.) Atribúty: odev mnícha, alebo opáta s reťazou, kone a voly, alebo oslobodzujúci väzňov Patrón sedliakov a dobytka, predovšetkým koní, stajní, paholkov, koniarov, cestujúcich, kováčov, zámočníkov, nosičov batožiny a debnárov, obchodníkov s ovocím, baníkov; šestonedieľok, väzňov; všetkých prosieb sedliakov a gazdov, dobrého pôrodu; proti bolestiam hlavy, patrón duševných a pohlavných chorôb Životný príbeh sv. Leonarda v mnohom pochádza z legiend. Podľa nich Leonard pochádzal z franskej šľachtickej rodiny. Pokrstil ho arcibiskup Remigius z Reims a na arcibiskupskom dvore  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. november Význam mena: šťastný (lat.) † 3.-4. storočie Sv. Félix bol mučeníkom v Afrike. Svoj život položil pre vieru pravdepodobne v Thynisse (blízko mesta Hippo alebo Bonu) alebo v Tunise vo väzení, kým čakal na popravu. V úcte ho mal sv. Augustín. FacebookTwitterGoogle+E-mail