Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. november

Význam mena: šťastný (lat.)

† 3.-4. storočie

Sv. Félix bol mučeníkom v Afrike. Svoj život položil pre vieru pravdepodobne v Thynisse (blízko mesta Hippo alebo Bonu) alebo v Tunise vo väzení, kým čakal na popravu. V úcte ho mal sv. Augustín.