Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 7. december * 595 Poincy pri Meaux, Francúzsko † okolo 656 Faremoutiers pri Meaux, Francúzsko Patrónka nevidiacich; pri očných chorobách Burgundofara (Fara) bola dcérou grófa Agnerica, dvorana kráľa Theodeberta II. Podľa tradície ju v mladosti – okolo roku 610 – požehnal sv. Kolumbán, ktorý bol hosťom u jej rodičov. Čoskoro potom vstúpila do kláštora „Evocarium“, o ktorého založenie sa zaslúžil jej otec. Tam sa po čase stala opátkou. Kláštor sa riadil regulou sv. Kolumbána. Na jeho mieste dnes stojí kostol. Po jej smrti sa kláštor premenoval na Faremoutiers. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 7. december * okolo 339 Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko † 4. apríl (?) 397 Miláno, Taliansko Atribúty: úľ, kniha, bič, kosť, pero Patrón obchodníkov, včelárov, voskárov, pekárov, študentov Sv. Ambróz patrí medzi štyroch veľkých západných učiteľov Cirkvi spolu s Augustínom, Hieronymom a Gregorom Veľkým. Narodil sa okolo roku 339 v Trevíri (Trier, dnešné juhozápadné Nemecko). Keď mu v roku 350 zomrel otec, matka sa s dvoma synmi odobrala do Ríma. Tam už bola v kláštore Ambrózova sestra Marcelína. Ambróz mal veľké nadanie, matka mu vybrala najlepších učiteľov tých čias. Získal dokonalý prehľad v umení, rečníctve a práve. Po štúdiách  [ Read More ]