Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 7. december

* 595 Poincy pri Meaux, Francúzsko
† okolo 656 Faremoutiers pri Meaux, Francúzsko

Patrónka nevidiacich; pri očných chorobách

Burgundofara (Fara) bola dcérou grófa Agnerica, dvorana kráľa Theodeberta II. Podľa tradície ju v mladosti – okolo roku 610 – požehnal sv. Kolumbán, ktorý bol hosťom u jej rodičov. Čoskoro potom vstúpila do kláštora „Evocarium“, o ktorého založenie sa zaslúžil jej otec. Tam sa po čase stala opátkou. Kláštor sa riadil regulou sv. Kolumbána. Na jeho mieste dnes stojí kostol. Po jej smrti sa kláštor premenoval na Faremoutiers.