Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

vlastným menom Giovanni Maria Mastai-Ferretti Blahoslavený Sviatok: 7. február * 13. máj 1792 Senigallia, Marche, Taliansko † 7. február 1878 Rím, Taliansko Pontifikát: 1846 – 1878 Význam mena: zbožný, nábožný (lat.) Napriek rozličným a nemalým polemikám, pápež Pius IX. bol spolu s Jánom XXIII. a ďalšími tromi Božími služobníkmi 3. septembra 2000 Jánom Pavlom II. na Námestí svätého Petra v Ríme vyhlásený za blahoslaveného. Jeho pontifikát trval 32 rokov a bol zatiaľ najdlhším v dejinách Cirkvi. Vidíme dnes na každom kroku, ako je vo svete zložitá situácia, ale za čias Pia IX. bola – najmä v Európe – iste ešte zložitejšia.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 7. február * 9. september 1786,  Confort, Ain, Francúzske kráľovstvo † 7. február 1856 Paríž, Francúzsko   Krátky historický úvod Veľká francúzska revolúcia (1789-1799) bola dobou, v ktorej nepriatelia Cirkvi zatvárali kláštory, rušili rehole a vykonávali popravy. Potom nasledovalo obdobie vlády Napoleona Bonaparteho, ktorý sa roku 1804 vyhlásil za cisára. Po jeho páde roku 1815 zvíťazili stúpenci obnovy vládnutia kráľa (reštaurácie monarchie) – moc prevzal Ľudovít XVIII. z rodu Bourbonovcov (1815-1824) a po ňom jeho brat Karol X. (1824-1830). Po júlovej revolúcii roku 1830 nastúpil na trón Ľudovít Filip Orleánsky (1830-1848), ktorý však bol vo februárovej revolúcii zvrhnutý.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 7. február † okolo 250 O sv. Maximovi nemáme veľa hodnoverných správ. Stal sa biskupom v meste Nola pri Neapole v Kampánii (Taliansko). Počas svojho pôsobenia v tomto meste vysvätil za kňaza sv. Félixa z Noly. Keď sa za čias cisára Décia (r. 250) začalo prenasledovanie kresťanov, cirkevné spoločenstvo v Nole sa dohodlo, že ich biskup musí ujsť. A tak Maxim ušiel do púšte. Félixa zajali namiesto neho. Podľa legendy ho zázračným spôsobom vyslobodil anjel. Následne išiel za svojím biskupom do púšte. Spolu sa vrátili do Noly. Maxim sa znova ujal svojej funkcie. Podľa niektorých prameňov zomrel mučeníckou  [ Read More ]