Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. február

† okolo 250

O sv. Maximovi nemáme veľa hodnoverných správ. Stal sa biskupom v meste Nola pri Neapole v Kampánii (Taliansko). Počas svojho pôsobenia v tomto meste vysvätil za kňaza sv. Félixa z Noly. Keď sa za čias cisára Décia (r. 250) začalo prenasledovanie kresťanov, cirkevné spoločenstvo v Nole sa dohodlo, že ich biskup musí ujsť. A tak Maxim ušiel do púšte. Félixa zajali namiesto neho. Podľa legendy ho zázračným spôsobom vyslobodil anjel. Následne išiel za svojím biskupom do púšte. Spolu sa vrátili do Noly. Maxim sa znova ujal svojej funkcie. Podľa niektorých prameňov zomrel mučeníckou smrťou, ale nie je to isté.