Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. január

* Nola pri Neapole, Taliansko
† okolo 260 (?) tamtiež

Význam mena: šťastný (lat.)

Félix sa narodil v meste Nola pri Neapole v Kampánii (dnešné Taliansko). Jeho otec sa volal Hermias, bol to Sýrčan, slúžil ako vojak v rímskej armáde. Félix bol od malička tichej a nábožnej povahy. V miestnej Cirkvi zastával službu lektora – pri liturgických sláveniach čítaval zo Sv. písma. Po smrti otca rozdal svoje dedičstvo chudobným. Biskup sv. Maxim z Noly ho vysvätil za kňaza. Félix sa stal potom jeho najbližším spolupracovníkom a dôverníkom. Keď v roku 250, na začiatku vlády cisára Décia, nastalo veľké prenasledovanie kresťanov, veriaci sa dohodli, že biskup musí ujsť a skryť sa. Tak sa aj stalo. Maxim odišiel do púšte, no Félixa zajali namiesto neho. Uväznili ho, no podľa legendy ho zázračným spôsobom vyslobodil anjel a doviedol ku chorľavému Maximovi. Obidvaja sa potom spoločne vrátili do Noly. No aj potom bol Félix tŕňom v oku pre pohanov. Pre jeho horlivosť ho prenasledovali a viackrát mu číhali na život. No vždy sa mu podarilo dostať sa z osídel nepriateľa. Po smrti biskupa Maxima si ho vyvolili za biskupa, no on to s pokorou odmietol a za biskupa odporučil kňaza Quinta. Zvyšok života strávil v tichosti a uzobraní. Zomrel vo vysokom veku okolo roku 260.

Na jeho hrobe sa stalo veľa zázrakov a čoskoro sa stal pútnickým miestom pre veriacich. O vyše sto rokov neskôr (r. 410) sa stal biskupom v Nole sv. Pavlín. Práve vďaka nemu máme o Félixovi popri legendách aj hodnoverné záznamy.