Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 7. január * okolo 1175 zámok Peñafort blízko Villafranca del Penedés pri Barcelone, Španielsko † 1275 Barcelona, Španielsko Význam mena: radca a ochranca (zast. hornonem.) Atribúty: zobrazuje sa ako moreplavec, so širokovejúcim plášťom Patrón právnikov a knihovníkov Sv. Rajmund z Peñafortu sa narodil okolo roku 1175 v Aragónskom kráľovstve na peñafortskom zámku vo Villafranca del Pandés pri Barcelone. Jeho rodičia boli bohatými šľachticmi. V tom čase bol Pyrenejský polostrov politicky rozdelený. Časť ovládali kresťanskí panovníci a časť Mauri, ktorí vyznávali islam. Rajmund bol veľmi nadaný, štúdiá na katedrálnej škole v Barcelone skončil s veľkým úspechom. Preto ho poverili prednášať filozofiu. V  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 7. január * okolo 250 Samosata, Turecko, dnes je na tomto mieste priehrada † 7. január 312 Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko Sv. Lucián pochádzal z váženej rodiny. Vzdelanie dostal v Edesse (dnes Sanliurfa). Ako kňaz potom pôsobil v Antiochii. Tam založil biblickú školu a stal sa učiteľom. Namiesto alegorického výkladu Svätého Písma, aký sa používal v Alexandrii, zaviedol doslovný, gramaticko-historický. Živil sa j prepisovaním kníh a vynikal štedrosťou k chudobným. Upravil grécky preklad Starého zákona podľa pôvodného hebrejského textu. Tento preklad využil aj sv. Hieronym pri preklade Biblie z latinčiny. Nejaký čas sa však dostal mimo oficiálneho učenia Cirkvi a bol z cirkevnej  [ Read More ]