Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 7. máj † okolo 300 Flavius, biskup, jeho bratia Augustín a Augustus a ďalší 4 spoločníci, mučeníci v Nikomédii v Bithýnii (dnes Izmit v severozápadnom Turecku). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 7. máj * okolo 65 Rím † 95 (?) ostrov Pandataria, dnes Ventotene pri Neapole, Taliansko Sv. Flavia Domitilla bola dcérou rímskeho senátora a vojenského veliteľa Quinta Petellia Rufa a jeho manželky Flavie Domitilly. Bola vnučkou cisára Vespaziána a neterou cisára Domiciána. Vydala sa za konzula Tita Flavia Clemensa, s ktorým mala sedem detí. Okolo roku 85 začala mať cisárska pokladnica suchoty, a tak cisár Domicián zabaviť majetok Židov a tých, ktorí žili podobne ako Židia, teda kresťanov. Tak nastalo prenasledovanie kresťanov. Buď ich zabili alebo poslali do vyhnanstva. Ešte začiatkom roka 95 úradoval Flaviin muž ako obyčajne.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. máj † 685 Rím, Taliansko Pontifikát: 684 – 685 Sv. Benedikt II. sa narodil a vyrastal v Ríme. Pôsobil ako kňaz, biskup a v roku 683 ho zvolili za pápeža. Takmer rok však musel čakať, kým jeho zvolenie potvrdí cisár Konštantín IV. Aj preto vyvinul veľké úsilie, aby svetská moc nemala viac vplyv na voľbu pápeža. Okrem toho odsúdil blud monoteletizmu. Celkovo sa snažil počas svojho takmer dvojročného pontifikátu zreformovať Cirkev najmä v Ríme. Usiloval sa o obnovu kléru, aj o obnovu baziliky sv. Petra a o stavbu nových kostolov. Pápežom bol do r. 685. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätá Sviatok: 7. máj * 9. február 1656 Viterbo, Taliansko † 7. máj 1728 Rím, Taliansko Rosa Venerini sa narodila vo Viterbe v Taliansku 9. februára 1656. Jej otec sa volal Goffredo a pochádzal z Castelleoni di Suasa v Ancone. Bol lekárom vo veľkej nemocnici vo Viterbe. Oženil sa s Marziou Zampichetti. Narodili sa im štyri deti: Domenico, Maria Maddalena, Rosa a Orazio. Rosa mala od prirodzenosti dar inteligencie a neobyčajnej citlivosti. Výchova v rodine jej umožnila rozvíjať svoje talenty, pričom zostala verná kresťanským zásadám. Keď mala dvadsať rokov, začala intenzívnejšie rozmýšľať o svojej budúcnosti. V jej dobe pre ženu jestvovali  [ Read More ]