Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 7. október * Zamora, Španielsko † 1152 Sv. Martin Cid sa narodil v španielskej Zamore. Spolupracoval so sv. Bernardom z Clairvaux. Spolu s cisterciánskymi mníchmi, ktorých poslal sv. Bernard, založili opátstvo Bellifontis, dnes Val-Paraíso. Sv. Martin Cid bol prvým opátom. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Sviatok: 7. október Liturgické slávenie: spomienka Modlitba ruženca má podľa tradície pôvod na prelome 12. a 13. storočia. Hovorí sa, že jej autorom a šíriteľom bol sv. Dominik, ktorý zomrel v r. 1221. V jeho diele ďalej pokračoval a aj dodnes pokračuje Rád kazateľov (dominikáni), ktorý založil tiež sv. Dominik. U nás na Slovensku sa napríklad starajú o tzv. ružencové bratstvá, ktoré jestvujú v mnohých farnostiach a ich cieľom je modliť sa ruženec. Iné domnienky zase hovoria, že ruženec jestvoval už pred sv. Dominikom. Ruženec patrí medzi najrozšírenejšie modlitby vo svete katolíckej Cirkvi. Pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá  [ Read More ]