Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 8. september * 23. apríla 1813  Miláno, Taliansko † 8. september 1853 Marseilles, Francúzsko Antoine-Frédéric Ozanam sa narodil 23. apríla 1813 Jeanovi a Marie Ozanamovcom ako piate zo 14 detí; z ktorých len 3 dosiahli dospelosť. Jeho rodina sa rozhodla usadiť v Lyone, pretože tam žil jeho židovský rod po mnohé stáročia. Absolvoval klasické štúdium doma na Lyonskej akadémii. Bol vždy nadaný a dychtivý po vedomostiach a dobrých skutkoch. Učil sa latinčinu, gréčtinu, nemčinu, taliančinu, zaujímal sa aj o hebrejčinu a sanskrit. Jeho snom bolo napísať dejiny náboženstiev a lákalo ho aj štúdium práva a literatúry. Pod vplyvom vonkajších udalostí  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 8. september, vo františkánskych kláštoroch sa spomienka na ňu slávi 9. septembra * 1434 Urbino, Taliansko † 8. september 1478 Pesaro, Taliansko Význam mena: zapálená, horiaca (hebr.) Blahoslavená Serafína sa narodila v Urbine okolo roku 1434. Krstným menom sa volala Sveva Feltria. Jej rodičmi boli Guido Antonio z Montefeltra (pri Urbine) a Katarína Colonnová, ktorá bola neterou pápeža Martina V. Obaja zomreli, keď bola Sveva ešte dieťaťom – matka v roku 1438 a otec v roku 1443. Po ich smrti sa o ňu staral jej starší brat Oddantonio a po jeho tragickej smrti (zabili ho pri vzbure v  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 8. september * okolo 1428 Bretónsko, Francúzsko † 8. september 1475 Zwolle, Holandsko Atribúty: rehoľné rúcho dominikána, ruženec Všetky veci, aj najsvätejšie, podliehajú zmenám, zvlášť, ak závisia na slobodnej ľudskej vôli. Takže niet sa čo čudovať, že bratstvo sv. ruženca si udržalo svoju prvotnú horlivosť len jedno storočie po tom, čo bolo založené sv. Dominikom. Potom bolo akoby pochovanou a zabudnutou vecou. Bezpochyby aj zlomyseľné machinácie a žiarlivosť diabla sa vo veľkej miere pričinili o to, že ľudia začali zanedbávať sv. ruženec, a takto zastavovali prívod Božej milosti, ktorú ruženec pritiahol na svet. Takto v r. 1349 Pán Boh  [ Read More ]

Sviatok: 8. september Liturgické slávenie: sviatok Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom spis „De nativitate S. Mariae“, ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma. Druhá tradícia lokalizuje Máriino narodenie do Seforu, asi 4 kilometre severne od Betlehema. Na tomto mieste bol totiž za čias cisára Konštantína vybudovaný chrám zasvätený sv. Joachimovi a Anne. Hovorí o tom aj sv. Epifanius. Mohlo to byť však len miesto, kde Panna  [ Read More ]