Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 9. december * 7. november 1831 Rím, Taliansko † 9. december 1911 Moricone, Taliansko Cézar Peter Silvestrelli sa narodil v Ríme 7. novembra roku Pána 1831. V 9 rokoch prijal sviatosť birmovania a 25. marca roku Pána 1854 vstúpil, na Monte Argentario do rehole pasionistov. Kvôli zdravotným problémom však po mesiaci musel prerušiť svoj noviciát. Vyprosil si, aby mohol naďalej zostať v kláštore na Monte Argentario a dokončiť teologické štúdia. V roku Pána 1856 bol vysvätený za kňaza a znova prijatý do noviciátu, tentoraz v Morrovalle, kde dostal rehoľné meno Bernard Mária od Ježiša. Tu bol v noviciáte  [ Read More ]

Svätý * 30. november 1565 Mirecourt, Lotrinsko, Francúzsko † 9. december 1640 Gray, Francúzsko Sviatok: 9. december Význam mena: skala (gr.) Narodil sa 30. novembra 1565 v lotrinskom meste Mirecourt. V zámožnej a dobrej kresťanskej rodine dostal výbornú výchovu, rodičia mu umožnili vynikajúce štúdiá. Na veľké prekvapenie však vysokonadaný muž vstúpil roku 1585 do rehole Kanonikov sv. Augustína. Predstavení si všimli jeho nadanie a poslali ho na ďalšie štúdiá. Jeho charakter, nábožnosť a húževnatosť vystihli spolužiaci: „Peter sa alebo modlí, alebo študuje.“ Štúdia ukončil doktorátom z oboch práv (svetského i cirkevného) a doktorátom z teológie. Nadanému kňazovi ponúkli ako pôsobisko tri  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 9. december † 304 (?) Toledo, Španielsko Sv. Leokádia ešte v mladom, takmer detskom veku bola predvedená pred súd v Tolede počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Zomrela vo väzení v neľudských podmienkach. FacebookTwitterGoogle+E-mail