Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 9. marec * 8. september 1413, Bologna, Taliansko † 9. marec 1463, Bologna, Taliansko   Narodila sa v Bologni 8. septembra roku 1413, ako prvorodená dcéra Benvenuty Mammoliniovej a Giovanniho de‘ Vigri, bohatého a vzdelaného ferrarského šľachtica, doktora práv a verejného funkcionára v Padove, v ktorej pracoval ako diplomat službe Niccola III d’Este, ferarského markíza. Správ o detstve a dospievaní svätej Kataríny je veľmi málo a sú veľmi neisté. Ako malá bývala v Bologni v dome svojich starých rodičov. Tu ju vychovávali jej príbuzní, predovšetkým jej matka, žena veľkej viery. Neskôr sa s ňou presťahovala do Ferrary. Keď  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 9. marec * 1384 Rím † 9. marec 1440 tamtiež Význam mena: slobodná (zast. nem.) Patrónka motoristov Sv. Františka Rímska sa narodila v Ríme v roku 1384. Jej otec sa volal Pavol Bussa de Leoni a bol bohatým šľachticom. Františka už v útlom veku túžila vstúpiť do kláštora. Otec ju však už ako mladú prisľúbil za manželku mladému šľachticovi Lorenzovi de Ponzianimu. Svoj sľub nechcel zrušiť. Františka sa teda z poslušnosti za Lorenza vydala. Lorenzo bol dobrým človekom, vážil si Františku, jej čnosti a zbožnosť. Františka sa zase snažila byť vľúdna a milá. Podľa šľachtických obyčajov sa Františka  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. marec; saleziáni slávia jeho sviatok 6. mája * 2. apríl 1842 Riva pri Chieri blízko Turína, Taliansko † 9. marec 1857 Mondonio d’Asti, dnes Mondonio San Domenico Savio pri Turíne, Taliansko Význam mena: zasvätený Pánovi Patrón miništrantov, chlapčenských speváckych zborov Sv. Dominik Savio sa narodil 2.apríla 1842 v Chieri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia boli chudobní roľníci. Od malička mu vštepovali kresťanské zásady. Veľmi rád miništroval a ako sedemročný už vedel naspamäť katechizmus. Veľmi túžil ísť na prvé sväté prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho veku možné. Kňazi z okolia sa však o tom rozprávali a  [ Read More ]