Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 20. marec * 29. december 1811 Aitona, Lleida, Katalánsko, Španielsko† 20. marec 1872 Tarragona, Katalánsko, Španielsko Karmelitán František od Ježiša, Márie a Jozefa sa narodil 29. decembra 1811 v dedinke Aytona v španielskej provincii Lérida (s centrom v Léride). Bol siedmym z deviatich detí manželov Jozefa Palau a Márie Antoniny Quer. Krst prijal ešte v deň svojho narodenia. Sviatosť birmovania prijal 11. apríla 1817 v Léride. Rodičia, ktorí podporovali jeho náboženskú horlivosť a talent na vedeckú prácu, vyjadrili v roku 1825 súhlas s jeho presťahovaním k vlastnej sestre Ružene, vydatej a bývajúcej v Léride. Tam aj pristúpil v roku 1826 k prvému  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 5. december * 28. mája 1856, Lu, Taliansko† 2. júla 1931, Turín, Taliansko Krátky životopis Tretí nástupca dona Bosca, zakladateľ sekulárneho inštitútu „Dobrovoľníčky dona Bosca“. Ako hlavný predstavený saleziánov viedol kongregáciu v rokoch 1922 – 1931. Zomrel 5. decembra 1931 (bola sobota ráno). Pohreb sa konal na slávnosť Panny Márie Nepoškvrnenej 8. decembra 1931 v bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu v Turíne. Na duchovné čítanie Rodičia Filipa Rinaldiho Krištof Rinaldi a Antónia Brezziová mali živú vieru. Každý večer si matka kľakala so svojimi deviatimi deťmi pred sochu Panny Márie a učila ich opakovať po sebe: „Pozdravujem ťa, Mária. Dávam ti  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. august * okolo  r. 590 , Connacht, Írsko† 18. august 670 Meaux, Francúzsko  Atribúty: lopata, rýľ, veniec z ruží Patrónom: záhradníkov, obchodníkov s kvetinami, kováčov, debnárov, výrobcov punčoch, baličov, notárov Fiacrius sa narodil koncom 6. storočia, pravdepodobne v severnom Írsku, podľa iných prameňov bo synom škótskeho kráľa Eoina IV. Rozhodol sa opustiť spoločnosť a stať sa pustovníkom. Stránil sa popularity a slávy; vyhľadával samotu. Odišiel do Francúzska. Podľa nespoľahlivého legendárneho rozprávania mal totiž pochádzať z kráľovského rodu. Spoľahlivou správou je až jeho návšteva benediktínskeho biskupa v Meaux, sv. Farona, od ktorého obdržal v blízkosti Breuil pozemok. Na ňom si postavil pustovňu, pri  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 4. jún * 13. október 1536, Taliansko † 4. jún 1608, Taliansko Svätý František Caracciolo patrí medzi kňazov, ktorí po Tridentskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1545-63 spolupracovali na vnútornej obnove Cirkvi. Pochádzal z obce Villa Santa Maria pri Chieti v stredovýchodnom Taliansku. Tam sa narodil 13. októbra 1563. Jeho krstné meno bolo Ascanio. Na jeho detstve nebolo nič mimoriadne. Bol to dobre vychovaný, nábožný a veľkodušný chlapec. Pochádzal z mimoriadne slávnej a bohatej rodiny. Keď dosiahol 22 rokov, postihla ho akási čudná choroba. Podľa popisovaných príznakov to mohla byť elefantiáza (nadmerné zväčšovanie niektorých častí tela) alebo priamo malomocenstvo.  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 12. jún * 11. november 1685 Pisa, Taliansko † 12. jún 1767 Città di Castello, Taliansko Florida, vlastným menom Lucrezia Elena Cevoli sa narodila v Pise 11. novembra 1685. V trinástich rokoch, v roku 1698, bola zverená do výchovy k rehoľných sestrám u sv. Martina v Pise. Na jar 1703 vstúpila do kláštora Kapucínok v Citta di Castello. Dňa 8. júna 1703 začala svoj noviciát pod vedením Veroniky Giuliani. Slávne sľuby zložila 10. júna 1705. V roku 1716 bola zvolená vikárkou kláštora. Po smrti sv. Veroniky bola Florida v roku 1727 zvolená do funkcie abatiše. Kvôli urýchleniu beatifikácie sv. Veroniky sa rozhodla Florida v roku  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 13. jún Keď sa 1. septembra 1939 začala druhá svetová vojna, saleziánsky dom v Poznani na Wronieckej bol okupovaný a premenený na nemecké kasárne. Oratórium naďalej fungovalo v záhradách mimo mesta a v blízkych lesoch. Medzi chlapcami vzniklo veľa malých tajných združení. V septembri 1940 nacisti zatkli Františka Kesyho a jeho štyroch spoločníkov z oratória a obvinili ich z príslušnosti k tajnej organizácii. Odviedli ich do väzenia Pevnosť VII v Poznani kde ich mučili a vypočúvali. Následne ich presunuli do iného väzenia. Nie vždy mali chlapci šťastie byť spolu. Nakoniec boli odsúdení na smrť. Umučili ich v Drážďanoch  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. júl * 10. marec 1549 Montilla, Córdoba, Španielsko † 14. júl 1610 Lima, Vicekniežactvo Peru, Španielske cisárstvo Nazývajú ho západoindickým sv. Františkom Xavérskym, apoštolom Južnej Ameriky, divotvorcom Nového sveta. Sv. František Solano (rodným menom Francisco Solano y Jiménez) pochádzal z južného Španielska. Tam sa narodil v meste Montille pri Cordobe 10. marca 1549. Ako 20-ročný vstúpil do granadskej provincie františkánskej rehole. Filozofiu a teológiu študoval v kláštore Loretskej Panny Márie pri Seville. Za kňaza bol vysvätený začiatkom októbra 1576. Už o päť rokov sa stal novicmajstrom v Arrizafe pri Cordobe. O dva roky neskôr zastával tú istú funkciu v  [ Read More ]

„Svätý otec z Janova“ Svätý Sviatok: 17. september * 27. december 1804 Camporosso, Taliansko † 17. september 1866 Janov, Taliansko   „Vôľa Božia je vždy správna, vždy svätá, vždy milujúca a otcovská voči nám. Jedna hodina utrpenia má väčšiu hodnotu než sto rokov rozkoší. Ticho, umŕtvovanie, modlitbu (je treba), žili v pokoji s Pánom, s nami i s celým svetom.“ (sv. František Mária z Camporossa) „Svätý otec“ z Janova Narodil sa dňa 27. decembra 1804 v Camporosse, malom mestečku na ponentsko–ligurskom pobreží, blízko Ventimiglia, ako štvrtý z piatich detí otca Anselma Croesa a Marie Antonie Gazzo, v roľníckej rodine. Do  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 16. február * 1190 Petrella Salto, Taliansko † 16. febrár 1236 Assisi, Taliansko Filippa sa narodila v Rieti v roku 1190. Jej rodičia Peter a Donna Imperatrice pochádzali zo slávnych talianskych šľachtických rodov. Od detstva sa vyznačovala inteligenciou, zbožnosťou a rozhodnosťou. Mala to šťastie, že osobne poznala sv. Františka Assiského a viackrát sa s ním rozprávala, keď počas svojich ciest v Reatinskom údolí býval hosťom v jej rodine. To, čo ju najviac u Chudobného oslovovalo a vábilo, bola jeho stála modlitba a že mu vôbec nezáležalo na hmotnom bohatstve. Pritiahnutá jeho ideálmi sa rozhodla ho nasledovať. Keď ju otec prehováral,  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 11. september * 7. september 1912 Piran, Slovinsko † 11. september 1946 Grisignana, Taliansko Francesco Giovanni Bonifacio sa narodil dňa 7. septembra 1912 v Pirane na poloostrove Istria v severovýchodnom Taliansku (dnes Piran v juhozápadnom Slovinsku) pri Jadranskom pobreží. Vyrastal v skromných pomeroch veriacej rodiny, v ktorej bol druhým zo siedmich detí. 27. decembra 1936 sa stal v Terste kňazom. V rokoch 1943 až 1945 juhoslovanskí vojaci maršála Tita, v spojení s talianskymi komunistami, robili etnické čistky a je uvádzané, že tisíce ľudí skončilo v spoločnom hrobe, v tzv. „Foibe“, ktorý bol krasovou priepasťou len niekoľko kilometrov od Terstu.  [ Read More ]