Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 21. október * 17. augusta 1887, Schloss Persenbeug, Persenbeug-Gottsdorf, Rakúsko† 1. apríla 1922, Monte, Funchal, Portugalsko „Len zriedka bol nejaký panovník tak zaznávaný ako to bolo v prípade tohto kráľa, a neexistuje snáď žiaden iný, ktorý by tak ako on vlastnil všetko potrebné na to, aby svoje národy urobil šťastnými. Jeho osudom bola nevďačnosť, ohováranie a ťažké urážania, ktorým nakoniec nedokázalo čeliť ani jeho vznešené srdce… ‘Musím preto toľko trpieť, aby sa moje národy opäť zjednotili,‘ povedal mi v agónii. Potom doslova dodal: ‚Odpúšťam im!‘“1 Cisárovná Zita z Rakúska „Tieto riadky nestratili od roku 1922 nič na svojej aktuálnosti. Cisárov obraz,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 7. august * október 1480 Vicenza, Taliansko † 7. august 1547 Neapol, Taliansko Atribúty: kniha, ľalia, dieťa Ježiš, srdce Patrón: Neapola, Bavorov; theatínov a uchádzačov o zamestnanie; vzývaný proti moru Kajetán v Padove vyštudoval právo a dostal miesto v pápežskej kúrii v Ríme. Tam sav roku 1516 stal kňazom. Venoval sa hlavne modlitbe a návšteve nemocníc. S Jánom Petrom Caraffom založil v roku 1524 Kongregáciu rehoľných klerikov, so záväzkom žiť v chudobe a slúžiť náboženskému vzdelávaniu kňazov a ľudu. V roku 1527, keď drancujúci žoldnieri zničili v Ríme ich dom, odišli pokračovať v práci do Benátok. Kajetán zomrel v Neapole, v kláštore, ktorý sám založil. Služobník Božej prozreteľnosti Bol druhým dieťaťom  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 6. marec * 13. Január 1381, Corbie † 6. Marec 1447, Ghent Pochádzala z mestečka Corbie  na severe Francúzska, kde sa narodila 13. januára 1381. Jej rodičia boli vtedy už vekom pokročilí a narodenie dcérky pripisovali príhovoru sv. Mikuláša, o pomoc ktorého sa utiekali v modlitbe. Preto ju pomenovali Nicolette (od mena Nicolas – Mikuláš). Zvyčajne ju však nazývali familiárnym skráteným menom Colette a tak je známa aj v dejinách. Rodičia Róbert a Katarína Boylet (i Boéllet) boli veľmi nábožní. Mali dobré vzťahy k slávnemu benediktínskemu opátstvu Corbie, kde otec pracoval ako tesár. Matka každý týždeň pristupovala k sviatostiam a často  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 9. apríl * ? † 1075,  Briviesce Patrónka: nad mestami Toledo a Burgos, často vzývaná proti krvácaniu a manželskej neplodnosti Atribút: ruža v zástere Bola dcérou krutého kráľa Kana, panovníka moslimských Maurov. Jeho sídlo bolo v španielskom meste Toledo. Vychovávaná bola ako moslimka, ale na rozdiel od otca mala súcitné a milosrdné srdce. Vídala kresťanských zajatcov, na ktorých sa otec dopustil hrozného bezprávia a keď počula ich nárek cítila obrovskú bolesť duše. Tajne ich chodila navštevovať, nosila im do väzenia jedlo a svojou láskou sa snažila zmierniť ich bolesti. Pre toto, vo svojej podstate kresťanské konanie, dostalo sa jej od Boha nejednej milosti.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. december  * 1808, Hardine – Libanon † 14. december 1858, Kláštor sv. Cypriána a Justína, Kfifan – Libanon Nimatullah Kassab sa narodil v roku 1808 v Hardin v severnom Libanone Georgeovi a Mariume Raada, katolíckym manželom maronitského obradu. Mal šesť súrodencov. Jeho pôvodné meno bolo Youssef Kassab a po vstupe do kláštora prijal meno Nimatullah Kassab Al-Hardin. Jeho meno vo svojom preklade znamená Milosť Božia. Vzdelával sa v škole maronitských mníchov a v roku 1828 sa k nim pripojil už ako kandidát. Nastúpil do kláštora sv. Antona v Qozhaza v údolí Kadis, kde po dvoch rokoch začal noviciát. Počas neho sa naučil viazať knihy a voľný  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 9. marec * 8. september 1413, Bologna, Taliansko † 9. marec 1463, Bologna, Taliansko   Narodila sa v Bologni 8. septembra roku 1413, ako prvorodená dcéra Benvenuty Mammoliniovej a Giovanniho de‘ Vigri, bohatého a vzdelaného ferrarského šľachtica, doktora práv a verejného funkcionára v Padove, v ktorej pracoval ako diplomat službe Niccola III d’Este, ferarského markíza. Správ o detstve a dospievaní svätej Kataríny je veľmi málo a sú veľmi neisté. Ako malá bývala v Bologni v dome svojich starých rodičov. Tu ju vychovávali jej príbuzní, predovšetkým jej matka, žena veľkej viery. Neskôr sa s ňou presťahovala do Ferrary. Keď  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 23. október * 25. 11. 1739 Bavay v Nord, Francúzsko † 23. 10. 1794 Valenciennes, Francúzsko Hoci v októbri roku 1794 vo Francúzsku už nevládol revolučný teror, prenasledovanie Cirkvi neustávalo. Medzi 17. a 23. októbrom bolo spomedzi Uršulínok, väznených vo Valenciennes, 11 sestier popravených gilotínou, lebo učili katolícke náboženstvo. Pápež Benedikt XV. ich 13. júla 1920 vyhlásil za blahoslavené. Pamiatku prvých piatich sestier na čele s Máriou Vanot pripomína Martyrológium v ​​deň ich smrti 17. 10. Ide o komunitu rehoľníčok, ktorá žila pri francúzskych hraniciach s Belgickom. Za Francúzskej revolúcie museli sestry odísť do kláštora v Mons v  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 25. február Saleziánski prvomučeníci Alojz Versiglia sa narodil v Oliva Gessi v Taliansku 5. júna 1873. Od malička miništroval. Chcel sa však stať veterinárom. Ako dvanásťročného ho prijal don Bosco a vtedy Alojz zmenil túžbu. Krátko po smrti dona Bosca sa Alojz rozhodol stať sa saleziánom. Za kňaza ho vysvätili v roku 1895. Ako 23 ročný sa stal magistrom novicov. Túto úlohu plnil s dobrotou a trpezlivosťou celých desať rokov. V roku 1906 odišiel spolu s ďalšími šiestimi saleziánmi do Číny. Stal sa zakladateľom saleziánskeho diela v Číne. V roku 1918 dostali saleziáni úlohu misií medzi Shiuchow a  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. január * 11. december 1821 Munstergeleen, Holandsko † 5. január 1893 Mount Argus, Dublin, Írsko Svätý  Karol od sv. Andreja, známy v sekulárnom živote ako Ján Andrej Houben, sa narodil 11. decembra 1821 v Munstergeleene, v diecéze Ruremondu (Holandsko), v hlboko kresťanskej rodine ako štvrtý z jedenástich detí. V ten istý deň ho rodičia dali pokrstiť menom Ján Andrej. Jeho rodičia boli oddaní katolíci a do sŕdc svojich detí vštepovali predovšetkým živú vieru, starosť o spásu svojich duší a smerovanie k večnému životu. Andrej sa veľmi nelíšil od svojich rovesníkov, ale svoj čas predsa len rád trávil viac v modlitbe než s nimi. K prvému sv.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 4. február * 23. apríl 1522 Florencia, Florenská republika † 2. február 1590 Prato, Veľkovojvodstvo Toskánske Katarína de‘ Ricci, O.S.D. (tal.: Caterina de‘ Ricci) pochádzala zo šľachtického rodu. Narodila sa roku 1522 a dali jej meno Alexandra. Po strate matky, ešte ako dievčatko, zahorela veľkou láskou k ukrižovanému Kristovi. Ako dvanásťročná vstúpila do kláštora svätého Vincenta sestier Tretieho rádu sv. Dominika v meste Prato a prijala rehoľné meno Katarína. Podnecovaná silou Ducha Svätého ustavične túžila oslavovať Boha a vykonala obrodu rehoľného života podľa zásad brata Hieronyma Savonarolu, ktorého vďačne a s úctou nasledovala. Keď v duši zápalisto a pozorne sledovala Kristovo umučenie,  [ Read More ]