Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 16. august * 8. január 1881 Lillo, Španielsko † 15. august 1936 San Isidro, Španielsko Mária Sagrario, vlastným menom Elvíra Moragas Cantarero, sa narodila ako tretia zo štyroch detí Ricardovi Moragasovi a Isabele Cantarerovej. Ako ako prvá žena v krajine dosiahla titul vo farmácii a dosiahla to s vyznamenaním. Jej otec bol vymenovaný za farmaceutického dodávateľa do kráľovskej domácnosti a v roku 1886 presťahoval svoju rodinu do Madridu. Hoci mala Elvira naplánovanú výnimočnú kariéru, najmä po smrti svojho otca, cítila, že Boh ju volá k rehoľnému povolaniu. Na radu svojho duchovného vodcu odložila vstup do kláštora, aby sa mohla  [ Read More ]