Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 14. júl * okolo roku 1160, Hroznetin, Česká republika † 14. júl 1217, Starý Kynšperk, Česká republika Pochádzal z veľmi významného rodu, ktorý vlastnil rozsiahle majetku v severozápadných Čechách. Podľa historických prameňov uložených v Kláštore Teplá sa narodil okolo roku 1160; niektorí životopisci však udávajú dobu o 10 rokov neskôr a ako miesto narodenia Hroznětín. Jeho životopis bol vraj spísaný až 40 rokov po jeho smrti, čo vysvetľuje niektoré pochybnosti z nedostatočne doložených informácií. Hroznatovým otcom bol Sazima z Krašova, predok grófov z Gutštejna. Údajne zomrel v bitke medzi nejednotnými Přemyslovcami 23. januára 1179. Jeho matkou bola Dobroslava  [ Read More ]