Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 3. apríl * 1193 Penna San Giovanni, Fermo, Pápežské štáty † 3. apríl 1271 Recanati, Macerata, Pápežské štáty Ján vlastným menom Giovanni da Parma sa narodil asi v roku 1200 v Penne San Giovanni v Maceratskej provincii. Patrí k prvej františkánskej generácií, ktorá preslávila región Marky. Všeobecne sa ráta medzi žiakov svätého Františka, aj keď jeho vzťahy so zakladateľom františkánskeho rádu presne nepoznáme. V 45. kapitole Kvietkov svätého Františka opisuje vrúcnosť svojej duše, františkánske povolanie, dlhý apoštolát v Provensalsku i v jeho vlastí, mystické zážitky a tvrdé skúšky, ktorým bol podrobený zlým duchom na konci svojich dní. Keď  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 14. júl * 10. marec 1549 Montilla, Córdoba, Španielsko † 14. júl 1610 Lima, Vicekniežactvo Peru, Španielske cisárstvo Nazývajú ho západoindickým sv. Františkom Xavérskym, apoštolom Južnej Ameriky, divotvorcom Nového sveta. Sv. František Solano (rodným menom Francisco Solano y Jiménez) pochádzal z južného Španielska. Tam sa narodil v meste Montille pri Cordobe 10. marca 1549. Ako 20-ročný vstúpil do granadskej provincie františkánskej rehole. Filozofiu a teológiu študoval v kláštore Loretskej Panny Márie pri Seville. Za kňaza bol vysvätený začiatkom októbra 1576. Už o päť rokov sa stal novicmajstrom v Arrizafe pri Cordobe. O dva roky neskôr zastával tú istú funkciu v  [ Read More ]

Blahoslavení Sviatok: 15. február † 15. február 1611 Praha, Česká republika Vo fašiangový utorok, 15. februára 1611, bolo krutým spôsobom zavraždených 14 františkánov, ktorí patrili do konventu pri kostole Panny Márie Snežnej v Prahe, v Novom Meste. Do Prahy prišli ako misionári, aby tu pastoračne slúžili katolíckej menšine, hlavne kázňami, náboženskými rozhovormi a vzorným príkladom rehoľného života. Pôsobili v konvente a pri kostole, ktorý založil cisár Karol IV. v roku 1347 pre karmelitánov, ale ktorý bol začiatkom 17. storočia v ruinách a opustený. Cisár Rudolf II. dal v roku 1604 zvláštnym diplomom „na večné časy“ celé kláštorné teritórium do užívania františkánom. Noví rehoľníci pochádzali z rôznych európskych  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. máj * 16. máj 1540 Torre Hermosa, Španielsko † 17. máj 1592 kláštor Villareal pri Valencii, Španielsko Patrón eucharistických kongresov; kuchárov a pastierov Paschal Baylon sa narodil na Turíce 16. mája 1540 v dedinke Torre Hermosa medzi Madridom a Zaragozou v rodine chudobného roľníka. Jeho otec sa volal Martin a matka Izabela. Svojho syna od malička viedli k nábožnosti a vzťahu k práci. Do školy Paschal nemohol chodiť, keďže boli chudobní. Pásaval teda ovce – najprv doma a potom u bohatého statkára Martina Garciu. Na pasienok si so sebou brával knihy a okoloidúcich prosil, aby ho naučili  [ Read More ]