Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 31. október * okolo 924 Pfullingen, Bádensko-Württembergsko, Nemecko † 31. október 994 Pupping pri Eferdingu, Rakúsko Význam mena: prichádzajúci ako vlk (z nem.) Symbol: biskupský pastorál (berla), vlk, sekera Patrón Rezna (Regensburg), Bavorska; pastierov, námorníkov, drevorubačov, uhliarov, tesárov a sochárov Sv. Wolfgang mal veľké nadanie a rodičia mu vštepili hlbokú nábožnosť. Keď mal sedem rokov, dali ho na výchovu do benediktínskeho kláštora v Reichenau (neďaleko Kostnice). Dosiahol tam výborné vzdelanie a pokročil aj v nábožnosti. Neskôr nastúpil na teologické štúdiá do Würzburgu. Popritom zatúžil po samote alebo kláštore. Jeho priateľ gróf Henrich ho však od toho odhováral. Chcel  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. jún * okolo 675 Kirton (?), Devonshire, Anglicko † 5. jún 754 pri meste Dokkum, Holandsko Význam mena: dobrodinec (lat.) Atribúty: dub, sekera, líška, havran, bič, meč Patrón Anglicka, Durínska, pivovarníkov, brusičov, krajčírov Narodil sa okolo roku 675 v Kirtone, ležiacom neďaleko Exeteru, v anglosaskom kráľovstve Wessex, na dnešnom juhu Anglicka. Pokrstený bol ako Winfrid. V mladosti miloval samotu a podľa svojho priania bol vychovávaný v benediktínskom kláštore v Exetere. Prežil v ňom 13 rokov a potom prešiel do kláštora v Nurslingu v Southamptonshirskom grófstve, kde po zložení sľubov prijal habit benediktína. Zároveň začal študovať bohoslovie a až do svojej štyridsiatky sa zameriaval na vedu. Ovládal latinský jazyk  [ Read More ]