Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Vatikán, 6.3.2017 (kath.net/KAP) 020 307 – Pápež Pius XII. podľa rímskej komisie pre skúmanie pápeža Pia XII. „Comitato Papa Pacelli“, ponúkol v r. 1943/44 niekoľkým tisícom židov systematickú ochranu. Na sympóziu v Kláštore Santa Maria sopra Minerva v Ríme cez víkend prezentovali historici a pracovníci Vatikánu nedávno znovu objavené spisy vo vatikánskych a rímskych archívoch, ktoré ukazujú pomoc židom Ríma, ktorá sa im dostala od pápeža Pia XII. počas druhej svetovej vojny.

Sympózium s názvom „Pius XII. – ‚Čierna legenda‘ sa čoskoro skončí“ sa konalo pri príležitosti 78. výročia zvolenia Eugenia Pacelliho (1876-1958) za pápeža 2. marca 1939 a jeho korunovácie 12. marca 1939 na loggii Chrámu sv. Petra. Príspevok mal aj postulátor momentálne zmrazeného procesu blahorečenia Pia XII. rakúsky jezuita páter Anton Witwer. Pius XII. zomrel 9. októbra 1958 v Castel Gandolfe.

Ako informovalo Rádio Vatikán v nedeľu, podľa komisie boli zachránené pred nacistickými katmi asi dve tretiny židov Ríma vďaka pomoci Pia XII. Vyše 4000 židov bolo vtedy tajne ubytovaných v 235 kláštoroch a cirkevných budovách v Ríme. V ďalších 160 vatikánskych zariadeniach našli útočisko ďalší židia. Asi 1600 židov vtedy odviezla do bezpečia organizácia spojená s Vatikánom. Bola to „Organizácia pre pomoc židovským vysťahovalcom – Delasem“, ktorú Vatikán tajne financoval.

Prefekt Apoštolskej signatúry, kardinál Dominique Mamberti, zdôraznil, že Pius XII. viedol Cirkev „vo veľmi zložitom období“ a „podnikol veľmi veľa pre pokoj“, predovšetkým viedol Cirkev do moderny. „Pravá tvár pápeža Pacelliho je teda úplne iná, ako tá, ktorú chcela o ňom šíriť ‚Čierna legenda‘. „Čiernou legendou“ myslel kardinál Mamberti aj organizátori konferencie obraz Pia XII., ktorý sprostredkoval svetu nemecký spisovateľ Rolf Hochhuth v 60. rokoch v diele „Zástupca“.

Autorom štúdie, ktorá uvádza najnovšie čísla k Piovi XII. a k záchrane rímskych židov, je taliansky diakon Domenico Oversteyns. Pre Rádio Vatikán povedal, že „falošný obraz“ o Piovi XII. pôvodne rozšírila sovietska propaganda. Tá už pred jeho smrťou 1958 začala pranierovať „mlčanie pápeža“ počas nacistického obdobia.

Vtedy mala táto propaganda ešte malú podporu, pretože bola ešte dobre známa pápežova angažovanosť a jeho slová o pokoji“. Oversteyns: „Pius XII. zachránil židov už pred 16. októbrom 1943 – (vtedy sa konalo masové zatýkanie židov) a požiadal o pomoc 48 kláštorov. Vyzval aj ďalšie kláštory, aby otvorili brány prenasledovaným židom. Bolo najmenej 198 priamych zásahov Pia XII., ktorý žiadal oslobodenie, alebo pomoc pre židov a deportovaných ľudí. Len pri strašnej vlne zatýkania bolo oslobodených 60 ľudí.

Podľa postulátora pátra Antona Witwera SJ cesta k blahorečeniu Pia XII. sa stala ľahšou. Pre Rádio Vatikán povedal: „Hrdinský stupeň cnosti bol už potvrdený, každý veriaci sa teda môže za neho modliť. Chýba ešte zázrak na jeho príhovor. Aby sa to stalo, musíme sa za Pia XII. modliť. Bola to naozaj výrazná osobnosť a to nielen ako pápež. Aj ako človek hlboko žil lásku k blížnemu a lásku Bohu.“