Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 15. máj

† okolo 304 Rím

Význam mena: múdrosť (gr.)

Atribúty: palma, kniha, koryto a meč

Patrónka pred neskorými jarnými mrazmi, pre dobrú úrodu

sv. Žofia so svojimi dcérami; sv. Vierou, sv. Nádejou a sv. Láskou

O sv. Žofii z Ríma nemáme veľa hodnoverných správ. Narodila sa v 3. storočí v Ríme a zomrela okolo roku 304 počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Je pravdepodobné, že zomrela ako mladá žena. Pochovaná bola na cintoríne sv. Gordiána a Epimacha. Časť jej pozostatkov dal preniesť biskup Remigius zo Strasburgu v roku 778 z Ríma do ženského kláštora Eschau v Alsasku. Pápež Sergius II. uložil roku 845 jej relikvie do hlavného oltára kostole sv. Martina ai Monti v Ríme. Žofia sa zobrazuje ako mladá mučenica s palmou, knihou, dcérami, korytom a mečom. Je patrónkou pred jarným mrazom (po „troch ľadových mužoch“ – Pankrác, Servác a Bonifác – nasleduje „chladná Žofia“) a vzýva sa aj pri prosbách o dobrú úrodu. Po jej sviatku sa podľa starých zvykov môžu sadiť priesady do zeme. Uctievajú si ju zvlášť v južnom Nemecku. Po nej je pomenovaná aj rastlina úhorník liečivý (latinsky Sisymbrium sophia). Vzácne vyobrazenie sv. Žofie z 15. storočia sa nachádza vo Viedni v dóme sv. Štefana. Žofia sa uctieva aj vo východnej Cirkvi, dosvedčujú to jej vyobrazenia na ikonách.