Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 11. august

3.-4. storočie

Význam mena: ľalia; panna (hebr.)

Emblém: palma

Podľa nezaručených faktov, ktoré máme z legiend, bola Zuzana krásnou dcérou kňaza Gabina, ktorý bol bratom pápeža sv. Gaia a bratancom cisára Diokleciána. Cisár chcel, aby sa Zuzana vydala za jeho syna Maximiána. Ona to odmietla. Cisár poslal za ňou svojich dvoranov Maxima a Klaudia, ktorí boli v príbuzenstve s jej rodinou, aby ju presvedčili. Ona však presvedčila aj ich, aby sa stali kresťanmi. Dioklecián sa tak rozzúril, že poslal jedného zo svojich najvernejších ľudí, Juliána, aby rázne zakročil. Maximus, Klaudius so svojou ženou Praepedignou a ich dvaja synovia boli upálení na smrť. Zuzanu a jej otca sťali. Zuzana bola pochovaná na Via Nomentana na cintoríne sv. Alexandra (Coazzo). Dnes však nevieme určiť jej hrob, pretože chýbajú o ňom údaje.