Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. máj

* okolo 655 Toulouse, Francúzsko (?)
† 727 Tervuren pri Bruseli, Belgicko

Patrón poľovníkov

Sv. Hubert bol žiakom sv. Lamberta. Pochádzal zo vznešenej rodiny. Oženil sa a pohyboval sa na dvore Pipina z Heristalu vo Francúzsku. Legenda rozpráva, že keď raz na Zelený štvrtok poľoval na jeleňa, zrazu uvidel medzi jeho parohami kríž. Malo to na neho taký mocný vplyv, že neskôr, keď ovdovel, odišiel do kláštora v Stavelote v Belgicku. Sv. Lambert ho v Maastrichte vysvätil za kňaza. V roku 705 sa po Lambertovi Hubert stal biskupom. Ako biskup prežil veľmi plodný život. Veľa ľudí sa obrátilo vďaka nemu a stali sa aj viaceré zázraky. V Liège vystaval svätyňu, do ktorej umiestnil Lambertove relikvie. Neúnavne pracoval. V roku 727 šiel posvätiť nový kostol do okolia mesta Lovanio, aj napriek tomu, že cítil blízku smrť. Toto bola jeho posledná činnosť, potom fyzicky veľmi zoslabol a o šesť dní neskôr zomrel v Tervurene blízko Bruselu. Jeho synom bol sv. Floribert, ktorý bol zároveň aj jeho nástupcom na biskupskom stolci.