Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 11. jún

* 1235 Uhorsko
† 11. jún 1298 Gniezno, Poľsko

Význam mena: fialka (gr.)

Jolana (Jolanta, Jolanda, Jolenta) bola dcérou uhorského kráľa Bela IV. a neterou sv. Alžbety Uhorskej. Narodila sa v roku 1235. Vychovávaná bola v duchu kresťanstva. Zaslúžila sa o to hlavne jej staršia sestra sv. Kinga (Kunigunda). Aj jej ďalšiu sestru Margarétu Uhorskú si uctievame ako svätú. Belo IV. bol františkánskym terciárom. Celá rodina mala vo veľkej úcte sv. Hedvigu, sv. Štefana a sv. Ladislava.

Jej sestra Kunigunda sa vydala za poľského kráľa Boleslava V. Jolana sa vydala zase za poľského vojvodcu Boleslava Pobožného z Kalisza. Stala sa františkánskou terciárkou, vykonávala skutky kresťanskej lásky – pomáhala chorým a chudobným. Oba manželské páry žili zbožným a čnostným životom. No netrvalo to dlho. V roku 1279 obe sestry ovdoveli. Obe potom vstúpili do kláštora klarisiek v Starom Sącze, ktorý vznikol vďaka benefíciu sv. Kunigundy. Keď v roku 1292 Kunigunda zomrela, Jolana odišla do konventu v Gniezne, kde si ju neskôr zvolili za opátku. Tento kláštor jestvoval zase vďaka jej nebohému manželovi, ktorý bol jeho veľkým dobrodincom. Zomrela v roku 1298. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1827 pápežom Levom XII.