Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 25. november

* Cyprus (?)
† 307 (?) Alexandria, Egypt

Atribúty: zlomené koleso, kniha, meč, koruna

Patrónka dievčat, mníšok, žien, tých, čo chcú uzavrieť manželstvo, zdravotných sestier, slúžok, filozofov, teológov, vedcov, učiteľov, študentov, právnikov, notárov, advokátov, rečníkov, knihovníkov, kolárov, mlynárov, pekárov, hrnčiarov, garbiarov, pradiarov, súkenníkov, lanárov, námorníkov, tlačiarov, sekretárov, zbrojárov, obuvníkov, kaderníkov, krajčírov, brusičov; všetkých profesií, ktoré majú do činenia s kolesami; ďalej nemocníc, univerzít, knižníc, plodín; proti bolestiam hlavy, horúčke

Sv. Katarína Alexandrijská, bazilejská škola, okolo 1500, Kunstmuseum Bazilej

Sv. Katarína Alexandrijská, bazilejská škola, okolo 1500, Kunstmuseum Bazilej

Uctievanie sv. Kataríny Alexanrijskej je veľmi rozšírené. Vzývala sa ako jedna zo štrnástich pomocníkov v núdzi. Napriek tomu nevieme s určitosťou potvrdiť jej historickú existenciu. Jej úcta sa objavila podľa dostupných zdrojov po prvýkrát až v 8. storočí.

Zdá sa, že sa narodila v Alexandrii v šľachtickej rodine. Obrátila sa na kresťanstvo a kritizovala miestodržiteľa Maxencia za to, že prenasledoval kresťanov. Upálil päťdesiat z tých, ktorí sa obrátili vďaka sv. Kataríne. Potom sa obrátil aj proti nej. Ponúkol jej kráľovský sobáš, ak sa vzdá viery. Ona to však odmietla, preto ju uväznil. Kým bola vo väzení, podarilo sa jej obrátiť Maxenciovu ženu a dvesto vojakov. Všetkých dal Maxencius popraviť. Katarínu priviazal na koleso vybité klincami a v tom ju vláčil. Keď sa koleso rozpadlo, odťal jej hlavu.

Po druhom vatikánskom koncile bol kult sv. Kataríny obmedzený, ostal iba na tých miestach, kde bol rozšírený. Aj na Slovensku sa slávi len ako ľubovoľná spomienka.