Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. august  * 332, Etiópia † 407, Egypt Mojžiš Etiópsky sa narodil pravdepodobne v roku 332 v Egypte a zomrel 28. augusta pravdepodobne v roku 407 v kláštore al-Baramus vo Wadi Natrun v Scejskej púšti v Egypte. Nazýva sa taktiež Mojžiš Čierny, Mojžiš silný, Mojžiš Habešský alebo Mojžiš Indický. Kvôli svojmu pôvodu ho volajú aj Abba Mojžiš, zlodej, egyptský, ale aj Mojžiš Murin (Murin znamená „etiópsky“). Je svätcom s tmavou farbou pleti. Zaraďuje sa medzi otcov púšte. Stal sa mníchom, kňazom a pustovníkom až po konverzii na kresťanstvo. Je uctievaný ako mučeník a svätec alebo ako pamätihodný svedok viery. Otrok a zločinec Mojžiš bol najskôr otrokom.  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 28. august † 636 Sv. Florentína sa narodila v Kartagéne v Španielsku v bohatej rodine vojenského prefekta Saveriana. Bola sestrou sv. Leandra, sv. Izidora a sv. Fulgencia. Keďže otec zomrel dosť zavčasu, o výchovu svojich mladších súrodencov sa postaral Leander. Florentína v dospelosti vstúpila do kláštora a neskôr sa stala opátkou. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 28. august * 13. november 354 Tagaste, Numídia, dnes Souk Ahras, Alžírsko † 28. august 430 Hippo Regius, Numídia, dnes Annaba, Alžírsko Význam mena: vznešený (lat.) Atribúty: kniha, horiace srdce, anjel, pero, dieťa prelievajúce vodu Patrón teológov, tlačiarov, pivovarníkov Sv. Augustín (Aurelius Augustinus) patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Narodil sa roku 354 v Tagaste v severnej Afrike. Jeho otec Patrícius bol pohan. Matka sv. Augustína je sv. Monika. Augustín prežil búrlivú mladosť. Jeho otec ho dal na štúdiá svetských vied. Žil neviazaným životom, plným radovánok. Matka Monika sa za neho stále modlila. Otec naopak, bol pyšný, že má takého syna.  [ Read More ]