Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 28. august

† 636

Sv. Florentína sa narodila v Kartagéne v Španielsku v bohatej rodine vojenského prefekta Saveriana. Bola sestrou sv. Leandra, sv. Izidora a sv. Fulgencia. Keďže otec zomrel dosť zavčasu, o výchovu svojich mladších súrodencov sa postaral Leander. Florentína v dospelosti vstúpila do kláštora a neskôr sa stala opátkou.