Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 13. marec

* okolo 545 Cartagena, Španielsko
† 13. marec 600 (?) Sevilla, Španielsko

Význam mena: pokojný, vyrovnaný muž (z gr.)

Atribúty: kniha, husacie brko, srdce

Bartolomej Esteban Murillo: Leander, okolo 1655, obraz v katedrále v Seville

Bartolomej Esteban Murillo: Leander, okolo 1655, obraz v katedrále v Seville

Sv. Leander sa narodil v Kartagéne v Španielsku okolo roku 545 v rodine rímskeho pôvodu. Jeho najmladším bratom bol sv. Izidor Sevillský. Otec bol vojenským prefektom a mal veľa majetku. Okrem Izidora si uctievame ako svätých ešte dvoch súrodencov – Florentínu a Fulgentia. Leander sa stal benediktínom v Seville. Vďaka nemu sa obrátil na kresťanskú vieru najmladší syn pohanského kráľa Hermenegild. Keď sa to kráľ dozvedel, veľmi sa nahneval a vypovedal Leandra z krajiny. Leander odišiel do Konštantínopolu. Tam vzniklo priateľstvo medzi ním a neskorším pápežom Gregorom Veľkým, ktorý vtedy býval v Konštantínopole. V roku 583 sa Leander mohol konečne vrátiť do Sevilly. Rok na to bol vysvätený za sevillského arcibiskupa. Počas svojho pôsobenia bol neochvejným zástancom čistoty viery pred ariánmi. Od pápeža Gregora Veľkého dostal v roku 599 pálium ako prejav uznania za zodpovednú a neúnavnú prácu. Zomrel 13. marca roku 600 alebo 601. Novým arcibiskupom sa stal jeho brat Izidor.