Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. jún

* Verulamium, dnes St-Albans, Anglicko
† 304 (?) tamtiež

Význam mena: biely (lat.)

Sv. Albán bol prvým mučeníkom Anglicka, svojej rodnej krajiny. Počas prenasledovania kresťanov, Albán, hoci bol pohanom, skryl vo svojom dome kňaza. Kňaz urobil naňho taký silný dojem, že Albán sa sám stal kresťanom. Medzitým sa guvernér dozvedel, že kňaz sa skrýva v Albánovom dome, a poslal svojich vojakov, aby ho zajali. Ale Albán si vymenil šaty so svojím hosťom a vydal sa namiesto neho. Sudca zúril, keď zistil, že kňaz ušiel a povedal Albánovi: „Dostaneš trest, ktorý mal dostať on, ak nebudeš vzývať bohov.“ Albán odpovedal, že nikdy viac nebude vzývať falošných bohov. „Do akej rodiny patríš?“ vypytoval sa sudca. „To ťa nemusí zaujímať,“ povedal Albán. „Ak chceš vedieť, akého som náboženstva, tak ti to poviem. Som kresťan.“ Sudca mu znova nahnevane prikázal, aby obetoval bohom. „Vaše obety sú obetované zlým duchom,“ odpovedal Albán. „Nemôžu vám pomôcť ani odpovedať na vaše prosby. Odmena za takéto obety je len večný trest v pekle.“ Keďže sa sudca nedopracoval k nijakému výsledku, dal Albána zbičovať. Potom rozkázal, aby ho sťali. Cestou na popravisko vojak, ktorý ho mal popraviť, sa obrátil, a tiež sa stal mučeníkom.

Sv. Béda Ctihodný datuje túto udalosť do čias panovania Diokleciána (r. 304) , moderní vedci dátum predpokladajú v čase panovania Septima Severa (r. 209) alebo Décia. Prvá zmienka o uctievaní Albána sa našla v 5. stor. v živote sv. Germána z Auxerre, ktorý navštívil svätyňu počas svojej kazateľskej výpravy proti pelagianizmu v Británii. Gildas v 6. storočí spomína príbeh o Albánovom mučeníctve. Sv. Béda podáva detaily o príbehu a diskutuje o kostole venovanom mučeníkovi. Tradičné miesto Albánovej smrti, Holmurst Hill, sa stalo miestom Opátstva Sv. Albána, založeným kráľom Offom v 8. storočí.