Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 25. november 

* 25. november 1386, Waldsee, Upper Swabia

†  25. november 1420, Waldsee, Upper Swabia

Narodila sa 25. 11. 1386 vo Waldsee (dnešnom Bad Waldsee) v Hornom Švábsku v Nemecku ako dcéra chudobného tkáča Hansa Achlina a jeho ženy Anny. Mala dvoch bratov a bola vychovávaná v zbožnej rodine, kde ju najmä matka viedla k nábožnému životu prostredníctvom evanjelií, ktoré jej rozprávala cez príbehy. Takto v malej Alžbete rástla láska k Ukrižovanému. Vo veku 14 rokov sa pod vedením svojho duchovného vodcu pátra Konráda Kügelina, rozhodla vstúpiť do františkánskeho tretieho rádu. Prvé tri roky zostala vo svojom rodisku a v roku 1403 s ďalšími štyrmi terciánkami odchádza do 6 km vzdialenej obce Reute, kde s pomocou dekanátu vybudovali pustovňu. Od r. 1406 sa hovorí už o kláštore terciánok, v ktorého bráne poskytovala Alžbeta pomoc chudobným. Vyslúžila si touto činnosťou prívlastok „Dobrá Alžbeta.“ Tu v ústraní zostala po zvyšok svojho života v chudobe a askéze, sýtená modlitbou a láskou ku Kristovi a jeho utrpeniu.

Pracovné činnosti týkajúce sa domácnosti, vykonávala radšej než tkáčstvo, ktorému sa vyučila. Najviac milovala prácu v záhrade a v kuchyni kláštora. V jej živote však popredné miesto zaujímal duchovný život s rozjímaním a prežívaním utrpenia Ježiša Krista. Alžbeta aj popri pracovných povinnostiach venovala celé hodiny modlitbe a rozjímaniu o Pánovom utrpení. Bola obdarovaná mystickými videniami s extázami a stigmami. Niesla na sebe Kristove rany, stopy tŕňovej koruny a rany po bičovaní, ktoré sprevádzali veľké bolesti nesené však s veľkou láskou. Stigmy na jej tele boli viditeľné na rôzne sviatky, no bolesťami z nich trpela neustále. Je jej pripisovaný aj dar proroctva, pretože predpovedala zvolenie pápeža Martina V. a veľkú západnú schizmu v cirkvi. Podľa svedectva pátra Kügelina žila tri roky bez jedla, iba z Eucharistie. Mnohé svedectvá však uvádzajú až 12 rokov života Alžbety iba z Eucharistie. Popri zázrakoch pri sv. prijímaní sa spomínajú aj jej vízie neba a očistca.

Alžbeta však nebola ušetrená ľudského pohŕdania. Diabol spôsobil, že stratila dôveru sestier, no Alžbeta ich tresty prijímala veľmi pokorne. To všetko prekonávala s láskou pre spojenie s Kristom. Alžbeta zomiera na svoje narodeniny v roku 1420.

Po smrti bola pochovaná v kostole v Reute. K vyzdvihnutiu Alžbetiných ostatkov došlo 14. novembra 1623 a blahorečená bola 19. júla 1766 pápežom Klementom XIII. Autorom jej životopisu je jej spovedník.