Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 10. júl

* Flandersko, Belgicko
† 772 (?) Tamis, dnes Temse, Belgicko

Význam mena: chránená od Amalov (starý východogótsky šľachtický rod) (zast. nem.)

Emblém: palma, kniha, sito, divé husi a ryby

Patrónka roľníkov a námorníkov

Svätá Amalberga sa narodila podľa tradície v šľachtickej rodine v meste Tamise vo Flandernsku na území dnešného severného Belgicka (dnes Temse pri Antverpách). Bola franského pôvodu. Vzdelanie jej zabezpečila jej teta Landrada, opátka kláštora v Munsterbilzene. Amalberga ešte ako mladá žena vstúpila do tohto kláštora, pričom sa vzdala svojho majetku. Od vstupu do kláštora sa ju pokúsil odhovoriť Karol Martell, ktorý chcel, aby sa za neho vydala. Dokonca ju chcel násilím dostať z kláštora. Podľa tradície však nemohol ňou pohnúť, keď sa ju snažil vlastnoručne odvliecť spred oltára. Nechal ju teda na pokoji v kláštore. Amalberga mala veľa mystických zjavení a vykonala veľa zázrakov. Zomrela vo veku asi tridsaťpäť rokov. Pochovali ju v Munsterbilzene. Okolo roku 864 boli jej pozostatky prenesené do kostola sv. Petra v Gente. Jej kult je veľmi starý a rozšírený najmä v Belgicku a Holandsku.