Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny vietnamských mučeníkov

Svätý

Sviatok: 24. november; deň smrti: 21. december

* okolo 1785 pri Bac Ninh, Vietnam
† 21. december 1839 Hanoj, Vietnam

Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.)

Sv. Andrej sa pôvodným menom volal Dung An Trân. Bol synom chudobných rodičov. Narodil sa pri meste Bac Ninh vo Vietname (oblasť Tonkin). Rodina sa neskôr presťahovala do Hanoja. Tam sa dvanásťročný Dung stretol s kresťanskou vierou. Vychovávali ho katechisti. Pri krste dostal meno Andrej. Tri roky potom sám pracoval ako katechista, študoval teológiu a v roku 1823 bol vysvätený za kňaza. Ako kňaz pôsobil v Ke-dam. Počas prenasledovania kresťanov za kráľa Minha Manga, v roku 1835, ho zatkli a dali do väzenia. Oslobodili ho odtiaľ tým, že zaplatili za neho výkupné. Keď sa dostal z väzenia, zmenil si meno na Andrej Lac. Pridružil sa k istej kresťanskej komunite. No už 10. novembra 1839 ho spolu s Petrom Truongom Van Thi znova zatkli. Mučili ho, previezli do Hanoja a nakoniec sťali. Zomrel 21. decembra 1839. Za blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1900 pápežom Levom XIII. V roku 1988 ho spolu s ďalšími 116 vietnamskými mučeníkmi vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. za svätého.