Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. apríl

2. storočie

Pontifikát: asi 155 – 166

Význam mena: neporaziteľný (gr.)

Sv. Anicét pochádzal zo Sýrie z Emesy. Okolo roku 155 sa stal pápežom. Účinne bojoval proti bludárovi Marcionovi a proti bludu gnosticizmu. Počas jeho pontifikátu sa stupňoval aj spor medzi Východom a Západom ohľadom dátumu slávenia Veľkej Noci. Kvôli tomuto problému ho navštívil v Ríme aj sv. Polykarp, učeník sv. Jána apoštola. Anicét zomrel pravdepodobne mučeníckou smrťou roku 166.